Compromís exigeix ​​AVE entre València i Barcelona i no més nyaps

Carles Mulet es pregunta si l’aposta del PP pel territori valencià és deixar desconnectades i sense AVE dues de les tres principals ciutats de l’Estat

Madrid, 15 de gener de 2018

El senador territorial i portaveu de Compromís, Carles Mulet, ha exigit “serietat” al PP cap a les infraestructures i que dissenye el Corredor Mediterrani perquè puguen transitar trens d’AVE amb característiques AVE, un cop s’ha sabut gràcies a la campanya #quierocorredor que entre Tarragona i Castelló tan sols discorreran trens “però no AVE pròpiament dit”.

Aquesta situació és similar i quadra amb el tren AVE a Castelló, “un succedani de tren amb característiques de comoditat i trens equiparables a l’AVE però que falla en el que defineix precisament a aquests trens, com és la velocitat“, recorda Mulet.

Això passa per què la plataforma no podrà tenir circulant trens a 350 km / h entre Barcelona i València, ciutats que articulen el corredor o arc mediterrani i els usuaris necessiten d’infraestructures que els permeta moure’s de forma ràpida i còmoda com hui ocorre entre Barcelona i Madrid o entre València i Madrid. “Des del principi nosaltres apostavem per la velocitat alta i ells per l’alta velocitat, un model depredador del que ara pretenen deixar fora l’articulació del País Valencià. Amb tot el que s’ha invertit en AVE, podrien haver-se posat trens per tot l’Estat, mentre que ara s’han endut bona part dels fons al ramal central i gastat ingents quantitats unint, de vegades, destinacions sense sentit. Si aquest va ser l’entusiasta suport de l’actual ministre de Foment i del PP perquè els valencians millorem la nostra situació de manca d’inversions, anem apanyats“, ha assenyalat el senador que ha anunciat preguntes per conèixer els motius d’aquesta decisió.

Mulet ha recordat que “actuacions així ens separen cada vegada més d’Europa, alenteixen el nostre desenvolupament i recuperació i resten possibilitats a les regions del litoral, que concentren la major part de l’activitat econòmica de l’Estat, per la qual cosa exigirem AVE que circulen a la velocitat que els toca i reivindicant la doble plataforma d’ample internacional i l’alta velocitat real per a tot el traçat, sense excepció“.

Compromís exige AVE entre València y Barcelona y no nuevas chapuzas

Carles Mulet se pregunta si la apuesta del PP por el territorio valenciano es dejar desconectadas y sin AVE dos de las tres principales ciudades del Estado

Madrid, 15 de enero de 2018

El senador territorial y portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha exigido “seriedad” al PP hacia las infraestructuras y que diseñe el Corredor Mediterráneo para que puedan transitar trenes de AVE con características AVE, una vez se haya sabido gracias a la campaña #quierocorredor que entre Tarragona y Castelló tan solo discurrirán trenes “pero no AVE propiamente dicho”.

Tal situación es similar y cuadra con el tren AVE a Castelló, “un sucedáneo de tren con características de comodidad y trenes equiparables al AVE pero que falla en lo que define precisamente a estos trenes, como es la velocidad”, recuerda Mulet.

Esto ocurre por qué la plataforma no podrá tener circulando trenes a 350 km/h entre Barcelona y València, ciudades que articulan el corredor o arco mediterráneo y cuyos usuarios precisan de infraestructuras que les permitan moverse de forma rápida y cómoda como hoy ocurre entre Barcelona y Madrid o entre València y Madrid. “Desde el principio nosotros apostamos por la velocidad alta y ellos por el alta velocidad, un modelo depredador del que ahora pretenden dejar fuera la articulación del País Valenciano. Con todo lo que se ha invertido en AVE podrían haberse puesto trenes por todo el Estado, mientras que ahora se han llevado buena parte de los fondos al ramal central y gastado ingentes cantidades uniendo, en ocasiones, destinos sin sentido. Si este va a ser el entusiasta apoyo del actual ministro de Fomento y del PP para que los valencianos mejoremos nuestra situación de falta de inversiones, vamos apañados”, ha señalado el senador que ha anunciado preguntas para conocer los motivos de esta decisión.

Mulet ha recordado que “actuaciones así nos separan cada vez más de Europa, ralentizan nuestro desarrollo y recuperación y restan posibilidades a las regiones del litoral, que concentran la mayor parte de la actividad económica del Estado, por lo que exigiremos AVE que circulen a la velocidad que les toque y reivindicando la doble plataforma de ancho internacional y la alta velocidad real para todo el trazado, sin excepción”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *