Compromís exigeix ​​mesures al Ministeri per mitigar la sequera a tot el País Valencià

Ni millora en la capacitat de les dessaladores del sud, ni reparació de la bassa de San Diego. La coalició reclama mesures de foment de la reutilització de l’aigua

Madrid, 13 de gener de 2018

El senador territorial i portaveu de Compromís, Carles Mulet, ha reclamat al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient que adopte mesures “urgents” i aposte de manera clara per optimitzar els recursos hídrics disponibles per fer front i donar una resposta a la situació de sequera que està afectant a àmplies zones del territori valencià, la qual cosa afecta en gran manera a les activitats primàries.

Tenim una situació excepcional per la falta de precipitacions que està posant en escac a l’agricultura i ramaderia, s’estan donant casos d’intrusió marina i salinització d’aqüífers i un malbaratament dels recursos existents evident, de manera que insistim en la necessitat d’abordar d’una vegada les obres a la Bassa de San Diego, de les més grans d’Espanya i que haguera estat providencial per emmagatzemar i tindre recursos disponibles per al reg però que es troba en una lamentable situació per la inoperància del Ministeri i els problemes d’execució de la mateixa“, ha indicat Mulet.

Des del Senat insisteixen també en el missatge de la necessitat d’apostar pel reaprofitament i reutilització enfront de les propostes únicament centrades en la dessalatge o desalació. En aquest sentit Mulet ha reclamat al ministeri que “davant d’una situació com l’existent no cap altra via que l’estalvi, reutilització d’aigua i dessalació“. Per això la coalició demanarà en els PGE la posada en marxa de la dessaladora de Mutxamel, triplicar la producció de la de Torrevella i inversions que acompanyen el Decret de la sequera que són “imprescindibles per revertir les penúries en el sector primari valencià pels sobrecostos que comporta la manca d’aigua, la manca d’aportacions als nostres aiguamolls i les retallades que pateixen els programes mediambientals i la mateixa Confederació del Xúquer“.

El Govern no està a l’altura de les circumstàncies, mentre que “Compromís aposta per generar aigua amb el foment, des de les administracions públiques, de la recuperació, reutilització d’efluents, regeneració d’aigua a través de la col·laboració empresarial i amb els municipis per crear i reutilitzar excedents hídrics o la dessalació“, ha conclòs.

balsa san diego r balsa san diego

Compromís exige medidas al Ministerio para mitigar la sequía en todo el País Valenciano

Ni mejora en la capacidad de las desaladoras del sur, ni reparación de la balsa de San Diego. La coalición reclama medidas de fomento de la reutilización del agua

Madrid, 13 de enero de 2018

El senador territorial y portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que adopte medidas “urgentes” y apueste de forma clara por optimizar los recursos hídricos disponibles para hacer frente y dar una respuesta a la situación de sequía que está afectando a amplias zonas del territorio valenciano, lo que afecta sobremanera a las actividades primarias.

Tenemos una situación excepcional por la falta de precipitaciones que está poniendo en jaque a la agricultura y ganadería, se están dando casos de intrusión marina y salinización de acuíferos y un malbaratamiento de los recursos existentes evidente, por lo que insistimos en la necesidad de abordar de una vez las obras en la Balsa de San Diego, de las más grandes de España y que hubiese sido providencial para almacenar y tener recursos disponibles para el riego pero que se halla en una lamentable situación por la inoperancia del Ministerio y los problemas de ejecución de la misma”, ha indicado Mulet.

Desde el Senado insisten también en el mensaje de la necesidad de apostar por el reaprovechamiento y reutilización frente a las propuestas únicamente centradas en la desalación o desalobración. En este sentido Mulet ha reclamado al ministerio que “ante una situación como la existente no cabe otra vía que el ahorro, reutilización de agua y desalación”. Por eso la coalición pedirá en los PGE la puesta en marcha de la desaladora de Mutxamel, triplicar la producción de la de Torrevella e inversiones que acompañen al Decreto de la sequía que son “imprescindibles para revertir las penurias en el sector primario valenciano por los sobrecostes que acarrea la falta de agua, la falta de aportaciones a nuestros humedales y los recortes que sufren los programas medioambientales y la propia Confederación del Júcar”.

 

El Gobierno no está a la altura de las circunstancias, mientras que “Compromís apuesta por generar agua con el fomento, desde las administraciones públicas, de la recuperación, reutilización de efluentes, regeneración de agua a través de la colaboración empresarial y con los municipios para crear y reutilizar excedentes hídricos o la desalación”, ha concluido.

 

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *