Compromís preocupat per la poc concreta resposta del Govern sobre la creació de Rodalies fins a Vinaròs

El senador territorial valencià considera que “tot i els anuncis del ministre i del PPCS, sembla que tinguen poc clar el futur dels rodalies amb el Maestrat”

Madrid 11 de gener de 2018

El portaveu de Compromís al Senat i senador territorial valencià, Carles Mulet, ha manifestat la seua “profunda preocupació” després de la resposta rebuda aquesta mateixa setmana a una pregunta de la coalició sobre la necessitat de millorar les comunicacions en tren entre Castelló i Vinaròs, en la qual el Govern es limita a assenyalar que el Ministeri de Foment està analitzant els diferents serveis ferroviaris de transport declarats Obligacions de Servei Públic a fi d’actualitzar la declaració vigent des d’una perspectiva mediambiental, social i econòmica.

Per a Mulet la resposta és “reiterativa” i sembla “de fa dos anys i no d’ara, quan s’ha inclòs ja teòricament el reforç del tram fins a Vinaròs dins de la revisió de les OSP, de manera que ens sembla que tenen poc clara la millora anunciada i esperada pels usuaris del Maestrat“.

El representant valencià ha censurat “el retard del Pla d’Infraestructures Ferroviàries al País Valencià, l’existència diària d’incidències i supressions de serveis tot i que el ministre va assegurar recentment a València que això no passaria” i que “la millora de serveis anunciada a curt termini sembla d’acord amb la resposta d’aquest mateix mes de gener que, lamentablement, no serà tan ràpida com anuncia per activa i per passiva el PP local“, ha afegit Mulet.

D’altra banda el senador territorial ha reclamat l’inici de contactes amb els ajuntaments per recollir les seues demandes relacionades amb els seus potencials usuaris, ja siguen l’adequació de les antigues estacions, la venda de bitllets, la definició de trens, característiques, preus i horaris o la concreció de campanyes informatives per fomentar el seu ús a partir de la primavera. “Ens temem“, ha dit “que es demore l’arribada d’aquests trens, com ja va passar amb l’arribada del pseudo-AVE a Castelló que circularà per vies convencionals algun dia i que porta anys de retard malgrat els anuncis del PP i Foment“.

 renfe cs r renfe cs

Compromís preocupado por la poco concreta respuesta del Gobierno sobre la creación de Cercanías hasta Vinaròs

El senador territorial valenciano considera que “a pesar de los anuncios del ministro y del PPCS, parece que tengan poco claro el futuro de los cercanías con el Maestrat”

Madrid, 11 de enero de 2018

El portavoz de Compromís en el Senado y senador territorial valenciano, Carles Mulet, ha manifestado su “profunda preocupación” tras la respuesta recibida esta misma semana a una pregunta de la coalición sobre la necesidad de mejorar las comunicaciones en tren entre Castelló y Vinaròs, en la que el Gobierno se limita a señalar que el Ministerio de Fomento está analizando los distintos servicios ferroviarios de transporte declarados Obligaciones de Servicio Público con objeto de actualizar la declaración vigente desde una perspectiva medioambiental, social y económica.

Para Mulet la respuesta es “reiterativa” y parece “de hace dos años y no de ahora, cuando se ha incluido ya teóricamente el refuerzo del tramo hasta Vinaròs dentro de la revisión de las OSP, por lo que nos parece que tienen poco clara la mejora anunciada y esperada por los usuarios del Maestrat”.

El representante valenciano ha censurado “el retraso del Plan de Infraestructuras Ferroviarias en el País Valenciano, la existencia diaria de incidencias y supresiones de servicios a pesar que el ministro aseguró recientemente en València que esto no ocurriría” y que “la mejora de servicios anunciada a corto plazo parece a tenor de la respuesta de este mismo mes de enero que, lamentablemente, no será tan rápida como anuncia por activa y por pasiva el PP local”, ha agregado Mulet.

Por otro lado el senador territorial ha reclamado el inicio de contactos con los ayuntamientos para recoger sus demandas relacionadas con sus potenciales usuarios, ya sean la adecuación de las antiguas estaciones, la venta de billetes, la definición de trenes, características, precios y horarios o la concreción de campañas informativas para fomentar su uso a partir de primavera. “Nos tememos”, ha dicho “que se demore la llegada de estos trenes, como ya ocurrió con la llegada del pseudo-AVE a Castelló que circulará por vías convencionales algún día y que lleva años de retraso a pesar de los anuncios del PP y Fomento”.

 

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *