Compromís demana la compareixença de la ministra davant l’arribada a la Península de devastadores malalties per a la citricultura

El senador territorial valencià demana, a més, que informe de l’arribada d’inspectors de la Unió Europea a Galícia per comprovar si s’apliquen els Plans de Contingència

Madrid, 10 de gener de 2018

El portaveu de Compromís al Senat i senador territorial valencià, Carles Mulet, ha reclamat la compareixença de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel Tejerina, per informar de les mesures adoptades i les que pensa adoptar en relació amb la presència a la península ibèrica (Galícia i Portugal) de la Trioza erytreae, vector que transmet la devastadora malaltia del Huanglongbing(HLB, citrus greening o drac groc), que en cas d’afectar les zones citrícoles espanyoles causarien pèrdues incalculables en haver d’arrencar i destruir l’arbrat.

Segons el senador valencià “de res serveix que s’aproven al Senat mocions de defensa dels cítrics si a l’hora d’actuar de forma contundent per protegir la citricultura abandonen les seues funcions i no actuen amb contundència en els controls sanitaris i amb els plans de contingència, ja que són ja dues malalties com la xylella fastidiosa i el HLB que, en cas d’afectar oliveres i altres llenyosos i cítrics, pot comportar gravíssims problemes econòmics per als productors“.

D’altra banda la coalició ha reclamat informació a la ministra arran de la visita d’inspectors de la Unió Europea a Galícia per comprovar si el govern autonòmic estava aplicant correctament el Pla de Contingència. “Ens consta i ens preocupa que no s’estiga fent allò necessari per frenar l’expansió d’aquestes plagues que, com veiem, és ràpida i no entén de fronteres. El HLB ha causat pèrdues milionàries als països on s’ha detectat en no existir cura coneguda i suposa la major amenaça per a la nostra citricultura. Per això demanem serietat d’una vegada a la ministra, a la qual demanem que dedique una mica del seu auster temps a l’agricultura mediterrània, als nostres previsibles problemes o ella i la seua administració acabaran sent les responsables i així està quedant reflectit lamentablement en els informes europeus, que constaten amb estupor com Espanya no fa els deures en la matèria“, ha afegit Mulet.

Compromís pide la comparecencia de la ministra ante la llegada a la Península de devastadoras enfermedades para la citricultura

El senador territorial valenciano pide además que informe de la llegada de inspectores de la Unión Europea a Galicia para comprobar si aplican el Plan de Contingencia

Madrid, 10 de enero de 2018

El portavoz de Compromís en el Senado y senador territorial valenciano, Carles Mulet, ha reclamado la comparecencia de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Tejerina, para informar de las medidas adoptadas y las que piensa adoptar en relación con la presencia en la península ibérica (Galicia y Portugal) de la Trioza erytreae, vector que transmite la devastadora enfermedad del Huanglongbing (HLB, citrus greening o dragón amarillo), que en caso de afectar a las zonas citrícolas españolas causarían pérdidas incalculables al tener que arrancar y destruir el arbolado.

Según el senador valenciano “de nada sirve que se aprueben en el Senado mociones de defensa de los cítricos si a la hora de actuar de forma contundente para proteger la citricultura hacen dejación de sus funciones y no actúan con contundencia en los controles sanitarios y con los planes de contingencia, pues son ya dos enfermedades como la xylella fastidiosa y el HLB que, en caso de afectar a olivos y otros leñosos y cítricos, puede acarrear gravísimos problemas económicos para los productores”.

Por otro lado la coalición ha reclamado información a la Ministra a raíz de la visita de inspectores de la Unión Europea a Galicia para comprobar si el gobierno autonómico estaba aplicando correctamente el Plan de Contingencia. “Nos consta y nos preocupa que no se esté haciendo lo necesario para frenar la expansión de estas plagas que, como vemos, es rápida y no entiende de fronteras. El HLB ha causado pérdidas millonarias en los países donde se ha detectado al no existir cura conocida y supone la mayor amenaza para nuestra citricultura. Por eso pedimos seriedad de una vez a la ministra, a la que pedimos que dedique un poco de su austero tiempo a la agricultura mediterránea, a nuestros previsibles problemas o ella y su administración acabarán siendo las responsables y así está quedando reflejado lamentablemente en los informes europeos, que constatan con estupor como España no hace los deberes en la materia”, ha agregado Mulet.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *