Compromís confia que els pròxims horaris confirmen els 12 trens fins al Maestrat i no hi haja sorpreses

Jordi Navarrete recorda que el Ministeri segueix sense concretar la reunió sol·licitada per Compromís, que va ser la formació que va plantejar les mocions al Senat demanant la inclusió de més trens en les OSP 

Madrid, 17 desembre 2017

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha reclamat aquest matí una major concreció després d’aprovar al Consell de Ministres la inclusió de trens des de Castelló a Vinaròs dins de les Obligacions de Servei Públic (OSP). En concret Navarrete ha demanat conèixer quin tipus de trens podran utilitzar els usuaris de la comarca i ha reclamat horaris consensuats amb ajuntaments, preus assequibles i adaptats a les necessitats dels potencials usuaris, així com una campanya informativa tant de preus com de freqüències, animant així als potencials usuaris de trens “poc acostumats al seu ús en molts dels casos pel nefast servei que hem tingut en els últims anys“, ha indicat.

El vinarossenc ha desitjat que “es complisquen les paraules del ministre ja que veiem ha variat notablement la seua postura respecte a la manifestada en el Ple en què es va votar la moció de Compromís que reclamava un nucli de Rodalies a Castelló i que va ser rebutjada en solitari pel PP per no ser prioritària. No és dolent errar i corregir l’error i aprendre d’això. Ara volem que les obres al Corredor no afecten el desplegament efectiu del servei anunciat i garantir una bona ocupació, perquè el que volíem i volem és, sobretot, un millor servei i que no se’ns enganye més com va passar després de l’anterior Pla de Rodalies presentat per José Blanco i Francisco Camps, que va acabar amb una frustració enorme a la comarca en no realitzar-se mai l’estudi de viabilitat anunciat“.

Els senadors de la coalició constaten com “tota la informació és força confusa fins al moment” ja que va ser el mateix ministre qui, en seu parlamentària va xifrar en 45 milions d’euros el cost del servei per adaptar estacions, andanes i adquirir maquinària. “Dels 45 milions ara és possible amb tan sols 7, hauran d’explicar en què canvia la situació i a canvi de què. Menteixen en tot. Esperem que no siga a costelles d’un mal servei“, ha indicat.

Navarrete ha recordat que va ser la moció de Compromís, però també la mobilització que s’ha donat i el consens existent, “el que ha fet moure de la seua negativa al PP ja que, des de la racionalitat era insostenible tal postura en una zona marginada pel que fa a trens, Tram o Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i amb unes necessitats de mobilitat en augment“.

D’altra banda el senador recorda que Foment segueix sense atendre la petició dels senadors de Compromís de realitzar una reunió per abordar la situació dels trens de Rodalies, les OSP, la manca de seguretat i de freqüències en els trens regionals que cobreixen la zona del Maestrat, les previsions per les obres del tercer fil i corredor o la situació de les estacions valencianes tancades, no adaptades o sense els passos subterranis necessaris per garantir la seguretat dels usuaris.

Compromís confía en que los próximos horarios confirmen los 12 trenes hasta el Maestrat y no haya sorpresas

Jordi Navarrete recuerda que el Ministerio sigue sin concretar la reunión solicitada por Compromís, que fue la formación que planteó las mociones en el Senado pidiendo la inclusión de más trenes en las OSP 

Madrid, 17 de diciembre de 2017

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha reclamado esta mañana una mayor concreción tras aprobarse en el Consejo de Ministros la inclusión de trenes desde Castelló a Vinaròs dentro de las Obligaciones de Servicio Público (OSP). En concreto Navarrete ha pedido conocer qué tipo de trenes van a poder utilizar los usuarios de la comarca y ha reclamado horarios consensuados con ayuntamientos, precios asequibles y adaptados a las necesidades de los potenciales usuarios, así como una campaña informativa tanto de precios como de frecuencias, animando así a los potenciales usuarios de tren “poco acostumbrados a su uso en muchos de los casos por el nefasto servicio que hemos tenido en los últimos años”, ha indicado.

El vinarocense ha deseado que “se cumplan las palabras del ministro ya que vemos ha variado notablemente su postura respecto a la manifestada en el Pleno en la que se votó la moción de Compromís que reclamaba un núcleo de Cercanías en Castelló y que fue rechazada en solitario por el PP por no ser prioritaria. No es malo errar y corregir el error y aprender de ello. Ahora queremos que las obras en el Corredor no afecten al despliegue efectivo del servicio anunciado y garantizar una buena ocupación, porque lo que queríamos y queremos es, sobretodo, un mejor servicio y que no se nos engañe más como ocurrió tras el anterior Plan de Cercanías presentado por José Blanco y Francisco Camps, que acabó con una frustración enorme en la comarca al no realizarse jamás el estudio de viabilidad anunciado”.

Los senadores de la coalición constatan como “toda la información es bastante confusa hasta el momento” ya que fue el propio ministro quien, en sede parlamentaria cifró en 45 millones de euros el coste del servicio para adaptar estaciones, andenes y adquirir maquinaria. “De los 45 millones ahora es posible con tan solo 7, tendrán que explicar en qué cambia la situación y a cambio de qué. Mienten en todo. Esperamos que no sea a costa de un mal servicio”, ha indicado.

Navarrete ha recordado que fue la moción de Compromís, pero también la movilización que se ha dado y el consenso existente, “el que ha hecho moverse de su negativa al PP ya que, desde la racionalidad era insostenible tal postura en una zona marginada en cuanto a trenes, Tram o Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana y con unas necesidades de movilidad en aumento”.

Por otro lado el senador recuerda que Fomento sigue sin atender la petición de los senadores de Compromís de realizar una reunión para abordar la situación de los trenes de Cercanías, las OSP, la falta de seguridad y de frecuencias en los trenes regionales que cubren la zona del Maestrat, las previsiones por las obras del tercer hilo y corredor o la situación de las estaciones valencianas cerradas, no adaptadas o sin los pasos subterráneos necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *