Compromís du a la Comissió de Medi Ambient la situació del litoral valencià i demana inversió

La coalició autoesmena la seua moció després de les ajudes puntuals que han rebut alguns municipis del litoral afectats pels temporals, però demana respostes ràpides i un pla de protecció de la integritat del litoral valencià, afectat per regressió i el canvi climàtic

Madrid, 10 desembre 2017

Els senadors de la coalició Compromís han demanat hui un Pla de Protecció de la totalitat del litoral valencià, incorporant les conclusions dels dos estudis (Port de València-Port de Dénia) i entre el Port de Castelló i el Port de Sagunt redactats pel centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques (CEDEX) per a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, de dos extensos trams del litoral valencià afectats per problemes erosius, així com aquells que han quedat exempts dels mateixos.

El castellonenc Jordi Navarrete ha reclamat a més “preveure així mateix un fons o partides en els Pressupostos Generals de l’Estat per a actuacions urgents sense haver de realitzar convocatòries puntuals que tarden mesos a convocar i que impossibiliten als ajuntaments, mentre no es dona una solució definitiva, actuar amb la deguda celeritat en les accions de manteniment i condicionament de les platges“.

El senador ha reconegut actuacions puntuals però insuficients per part de l’Estat al litoral valencià després dels temporals. “A finals d’any es tancarà el termini per reclamar al Ministeri fins al 50% dels danys ocorreguts ara fa un any. Una demora inassumible per a molts ajuntaments que van arribar a plantejar-se tancar les seues platges davant l’estat de les mateixes i que veuen com encara queden restes dels danys ocasionats, dos terços de la sorra de les seues platges desapareguda i caiguda de penya-segats“, ha afegit.

Finalment el senador ha exigit al Govern que afronte “d’una vegada” els problemes que pateix tot el litoral valencià amb els estudis de dinàmica litoral, defensa i propostes de millora a les platges amb problemes erosius i considerant els efectes del canvi climàtic “abans de que siga massa tard i acabe afectant la nostra economia i línia de costa de manera irreversible“.

Compromís lleva a la Comisión de Medio Ambiente la situación del litoral valenciano y pide inversión

La coalición autoenmienda su moción tras las ayudas puntuales que han recibido algunos municipios de litoral afectado por los temporales, pero pide respuestas rápidas y un plan de protección de la integridad del litoral valenciano, afectado por regresión y el cambio climático

Madrid, 10 de diciembre de 2017

Los senadores de la coalición Compromís han pedido hoy un Plan de Protección de la totalidad del litoral valenciano, incorporando las conclusiones de los dos estudios (Puerto de València-Puerto de Dénia) y entre el Puerto de Castelló y el Puerto de Sagunt redactados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) para la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de dos extensos tramos del litoral valenciano afectados por problemas erosivos, así como aquellos que han quedado exentos de los mismos.

El castellonense Jordi Navarrete ha reclamado además “prever asimismo un fondo o partidas en los Presupuestos Generales del Estado para actuaciones urgentes sin tener que realizar convocatorias puntuales que tardan meses en convocarse y que imposibilitan a los ayuntamientos, mientras no se de una solución definitiva, actuar con la debida celeridad en las acciones de mantenimiento y acondicionamiento de las playas”.

El senador ha reconocido actuaciones puntuales pero insuficientes por parte del Estado en el litoral valenciano tras los temporales. “A finales de año se cerrará el plazo para reclamar al Ministerio hasta el 50% de los daños ocurridos ahora hace un año. Una demora inasumible para muchos ayuntamientos que llegaron a plantearse cerrar sus playas ante el estado de las mismas y que ven como todavía quedan restos de los daños ocasionados, dos tercios de la arena de sus playas desaparecida y caída de acantilados”, ha agregado.

Finalmente el senador ha exigido al Gobierno que afronte “de una vez” los problemas que sufre todo el litoral valenciano con los estudios de dinámica litoral, defensa y propuestas de mejora en las playas con problemas erosivos y considerando los efectos del cambio climático “antes de que sea demasiado tarde y acabe afectando a nuestra economía y línea de costa de forma irreversible”.

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *