Compromís reclama la reforma de la Constitució després d’haver esgotat la seua vigència i possibilitats

Els senadors de la coalició reclamen una revisió profunda i sense prejudicis després de 40 anys d’una falsa transició en què molts drets segueixen sense estar garantits i es perpetuen clamoroses injustícies

Madrid 5 de desembre de 2017

Els senadors de la coalició Compromís han reclamat hui la reforma urgent de la Constitució espanyola per abordar els greus problemes que viu la societat i modernitzar la Carta Magna, fins adaptar-la a una visió i realitat allunyada del franquisme i que reclama més llibertats.

Carles Mulet ha assenyalat que “resulta paradoxal i ridícul que qui la va modificar de forma exprés amb l’aquiescència del PSOE fora qui la va votar en contra i ara l’estiga celebrant i es negue a modernitzar-la“. Per a Compromís l’actual Constitució “fa olor de ranci” i “mentre s’obvien els drets de major calat social i interpretacions que serien molt més integradores, amb drets protegits com el del medi ambient, un text plural que consolide els drets de nova generació amb una visió de liderar, que no siga una rèmora del passat que perpetue els debats territorials i compte amb mecanismes per fer possibles els drets de les persones“, ha indicat Mulet.

El senador territorial ha recordat que “el PP ignora el Codi Penal i la Constitució” i que “dóna molta risa que un partit imputat done lliçons de constitucionalisme quan sobre ell planegen dubtes sobre la seua transparència i finançament i els seus discos durs són destruïts a cops de martell” .

Mulet ha proposat que la futura Constitució incloga una millora en la transparència dels partits polítics i que aquells que cobren a B o compten amb comptabilitats paral·leles per pagar despeses electorals incomplint la LOREG siguen apartats de la vida pública. La Constitució hauria de contemplar a més que les regions històriques sense comunitat autònoma pogueren tindre-la, una modificació del títol X que assegure la independència del Tribunal Constitucional i que es complisca l’article 156 d’una vegada “perquè s’acabe amb un sistema sucursalista, partidista i desestructurat o amb l’extorsió i tripijoc via pressupostos generals de l’Estat“.

El senador valencià ha reclamat a més justícia a l’hora de repartir els recursos entre les comunitats autònomes de forma justa, objectiva i assenyada perquè puguen finançar les seues despeses sanitàries, d’educació o serveis socials “en comptes d’espoliats per comprar vots d’altres“.

Entre les propostes llançades per Mulet figuren l’elecció per sufragi universal del Cap d’Estat, reglamentar el 155 perquè deixe d’utilitzar com a amenaça que atempta contra els autogoverns i una profunda reforma que aborde les relacions territorials. Així, les CCAA, haurien de poder federar-se, assumir el màxim de competències possible o legislar sense interrupcions en dret civil propi, com és el cas del valencià.

Finalment Mulet ha demanat acabar amb l’article 135 que dóna prioritat als pagaments als pagaments als bancs, eliminar els privilegis de l’Església catòlica, definir com laic l’Estat o garantir el dret a la salut, al medi ambient, a la feina, a l’educació pública, sanitat, cultura, redistribució de les rendes o l’accés a l’habitatge.

Si el PP creu que després 40 anys, d’una carta magna que la immensa majoria de ciutadania no vam poder triar i decidir per edat, que es va acceptar com un mal menor, cal presentar-la com un text sagrat i no com un text esgotat per revisar i actualitzar amb la greu crisi del model territorial que tenim, diu molt d’ells“, ha conclòs.

Compromís reclama la reforma de la Constitución tras haber agotado su vigencia y posibilidades

Los senadores de la coalición reclaman una revisión profunda y sin prejuicios tras 40 años de una falsa transición en la que muchos derechos siguen sin estar garantizados y se perpetúan clamorosas injusticias

Madrid, 5 de diciembre de 2017

Los senadores de la coalición Compromís han reclamado hoy la reforma urgente de la Constitución española para abordar los graves problemas que vive la sociedad y modernizar la Carta Magna hasta adaptarla a una visión y realidad alejada del franquismo y que reclama más libertades.

Carles Mulet ha señalado que “resulta paradójico y ridículo que quien la modificó de forma exprés con la aquiescencia del PSOE sea quien la votó en contra y ahora la esté celebrando y se niegue a modernizarla”. Para Compromís la actual Constitución “huele a rancio” y “mientras se obvian los derechos de mayor calado social e interpretaciones que serían mucho más integradoras, con derechos protegidos como el del medio ambiente, un texto plural que consolide los derechos de nueva generación con una visión de liderar, que no sea una rémora del pasado que perpetúe los debates territoriales y cuente con mecanismos para hacer posibles los derechos de las personas”, ha indicado Mulet.

El senador territorial ha recordado que “el PP ignora el Código Penal y la Constitución” y que “da mucha risa que un partido imputado dé lecciones de constitucionalismo cuando sobre él planean dudas sobre su transparencia y financiación y sus discos duros son destruidos a martillazos”.

Mulet ha propuesto que la futura Constitución incluya una mejora en la transparencia de los partidos políticos y que aquellos que cobren en B o cuenten con contabilidades paralelas para pagar gastos electorales incumpliendo la LOREG sean apartados de la vida pública. La Constitución debería contemplar además que las regiones históricas sin comunidad autónoma pudieran tenerla, una modificación del título X que asegure la independencia del Tribunal Constitucional y que se cumpla el artículo 156 de una vez “para que se acabe con un sistema sucursalista, partidista y desestructurado o con la extorsión y pasteleo vía Presupuestos Generales del Estado”.

El senador valenciano ha reclamado además justicia a la hora de repartir los recursos entre las comunidades autónomas de forma justa, objetiva y sensata para que puedan financiar sus gastos sanitarios, de educación o servicios sociales “en vez de expoliados para comprar votos de otros”.

Entre las propuestas lanzadas por Mulet figuran la elección por sufragio universal del Jefe de Estado, reglamentar el 155 para que deje de utilizarse como amenaza que atenta contra los autogobiernos y una profunda reforma que aborde las relaciones territoriales. Así, las CCAA, deberían poder federarse, asumir el máximo de competencias posible o legislar sin interrupciones en derecho civil propio, como es el caso del valenciano.

Finalmente Mulet ha pedido acabar con el artículo 135 que da prioridad a los pagos a los pagos a los bancos, eliminar los privilegios de la Iglesia católica, definir como laico el Estado o garantizar el derecho a la salud, al medio ambiente, al trabajo, a la educación pública, sanidad, cultura, redistribución de las rentas o el acceso a la vivienda.

Si el PP cree que después 40 años, de una carta magna que la inmensa mayoría de ciudadanía no pudimos elegir y decidir por edad, que se aceptó como un mal menor, hay que presentarla como un texto sagrado y no como un texto agotado para revisar y actualizar con la grave crisis del modelo territorial que tenemos, dice mucho de ellos”, ha concluido.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *