El Govern torna a negar la cessió fins i tot temporal de la Dama d’Elx


dama (1) dama r (5) 
Madrid, a 1 de desembre de 2017. El Govern Central ha tornat a negar la possibilitat de la cessió, ni tan sols temporal, de la Dama d’Elx a la seua ciutat, així de taxativa ha estat l’última resposta datada en 27 de novembre a preguntes del portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, qui va registrar una pregunta escrita interrogant a l’executiu “En quina data pensa el Govern retornar la Dama als il·licitans?”

El Govern respon “Per la seua banda, la “Dama d’Elx” és un ben del Patrimoni Històric Español, pertanyent a l’Administració General de l’Estat, assignat a la col·lecció estable del Museu Arqueològic Nacional, Museu de titularitat estatal adscrit al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, per la qual cosa li és aplicable i obligat compliment la normativa de museus quant a procediments i acompliment de funcions. Aquestes circumstàncies confereixen a aquest bé la màxima protecció jurídica en quedar sotmesos al règim de protecció establit per als béns d’interès cultural. A més, cal afegir les següents raons per a informar de forma negativa la cessió temporal o permanent de la “Dama d’Elx”: i es dedica a enumerar racions més polítiques que tècniques”

Aquesta garrotada del Govern arriba justament setmanes després de l’aprovació en el Congrés d’una proposició no de llei que demanava la cessió almenys temporal de la mateixa, i en plena decisió polèmica en el qual el Govern central exigeix la devolució de les pintures del monestir de Sixena des de Catalunya a Aragó. Segons Mulet, sense entrar en el fons de l’assumpte, “ la mateixa doctrina que s’aplica per a justificar la tornada d’obres d’art des de Catalunya a Aragó, és aplicable a l’art d’origen valencià existent en territori de la comunitat de Madrid; en tots dos casos són obres venudes a tercers, i no voler tractar els dos casos com igual demostra el doble raser de l’executiu central que mentre cerca la confrontació entre comunitats autonòmiques veïnes i aprofundeix en la de Catalunya, practica el centralisme absolut, on els grans museus, el patrimoni comú, les grans obres d’art solament poden estar a Madrid i no en la resta del territori. Mostra d’aquesta política és el menyspreu que reiteradament es practica en els Pressupostos Generals de l’Estat cap als museus valencians, mentre s’unflen els situats a Madrid”.

Mulet ha posat com a exemple igualment de la doble vara de mesurar del Govern el cas de l’eixida des del Convent de les Caputxines de Castelló en 2012 de 52 obres d’art que van ser dipositades amb nocturnitat en Barbastreo ( en aquest cas sense venda ni justificació que permeta aquesta eixida, obres elles sufragades pels fidels de Castelló).

 

 

Gobierno vuelve a negar la cesión incluso temporal de la Dama de Elche

Mulet exige al Gobierno que aplique la “doctrina de Sijena” .

Madrid, a 1 de diciembre de 2017.  El Gobierno ha vuelto a negar la posibilidad de la cesión, ni tan solo temporal, de la Dama de Elche a su ciudad, así de taxativa ha estado la última respuesta fechada en 27 de noviembre a preguntas del portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, quien registró una pregunta escrita interrogando al ejecutivo “¿En qué fecha piensa el Gobierno devolver la Dama a los ilicitanos?”

El Gobierno responde “Por su parte, la “Dama de Elche” es un bien del Patrimonio Histórico Español, perteneciente a la Administración General del Estado, asignado a la colección estable del Museo Arqueológico Nacional, Museo de titularidad estatal adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por lo que le es de aplicación y obligado cumplimiento la normativa de museos en cuanto a procedimientos y desempeño de funciones. Estas circunstancias confieren a este bien la máxima protección jurídica al quedar sometidos al régimen de protección establecido para los bienes de interés cultural. Además, cabe añadir las siguientes razones para informar de forma negativa la cesión temporal o permanente de la “Dama de Elche”:  y se dedica a enumerar raciones más políticas que técnicas”

Este varapalo del Gobierno llega justamente semanas después de la aprobación en el Congreso de una proposición no de ley que pedía la cesión al menos temporal de la misma, y en plena decisión polémica en el cual el Gobierno central exige la devolución de las pinturas del monasterio de Sijena desde Catalunya a Aragón. Según Mulet, sin entrar en el fondo del asunto, “ la misma doctrina que se aplica para justificar el retorno de obras de arte desde Catalunya a Aragón, es aplicable al arte de origen valenciano existente en territorio de la comunidad de Madrid; en ambos casos son obras vendidas a terceros, y no querer tratar los dos casos como igual demuestra el doble rasero del ejecutivo central que mientras busca la confrontación entre comunidades autonómicas vecinas y ahonda en la demonización de Catalunya, practica el centralismo absoluto, donde los grandes museos, el patrimonio común, las grandes obras de arte solamente pueden estar en Madrid y no en el resto del territorio. Muestra de esta política es el menosprecio que reiteradamente se practica en los Presupuestos Generales del Estado hacia los museos valencianos,  mientras se hinchan los ubicados en Madrid”.

 

 

Mulet ha puesto como ejemplo igualmente de la doble vara de medir del Gobierno el caso de la salida desde el Convento de las Capuchinas de Castellón en 2012 de 52 obras de arte que fueron depositadas con nocturnidad en Barbastro ( en este caso sin venta ni justificación que permita esta salida, obras ellas sufragadas por los fieles de Castelló).

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Activitat Parlamentaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *