Compromís lamenta que RENFE no estudie bonificar a la gent amb discapacitat entre un 33 al 65% 


Mulet reitera que el transport públic ha d’avançar en el servei als potencials usuaris que més ho necessiten.

Castelló a 21 d’octubre de 2017. El portaveu de Compromís en el SenatCarles Mulet, va presentar recentment una pregunta escrita al Govern per a demanar a RENFE estudiar modificar la seua política de bonificacions de tarifes en el transport públic.
En l’actualitat, únicament poden optar a aquestes bonificacions els qui tinguen una discapacitat igual o superior de 65%, quan la política en molts transports públics com per exemple els urbans en moltes ciutats, és proporcional a partir del 33%.

Mulet va presentar la següent pregunta: “ En RENFE les persones amb discapacitat igual o superior al 65% es poden beneficiar de bonificacions en les tarifes, bonificacions que no s’apliquen a persones amb discapacitats en un percentatge inferior. Per açò es pregunta si el Govern pensa estudiar ampliar les bonificacions a persones amb una discapacitat important però inferior al 65% de manera proporcional al seu percentatge”. 

La resposta del Govern no deixa lloc a dubtes “En l’actualitat, cal informar que RENFE Viatgers no està estudiant cap acció en el sentit d’ampliar les bonificacions a persones amb una discapacitat important però inferior al 65% de manera proporcional al seu percentatge.”El portaveu de Compromís en la Cambra alta ha demandat a RENFE analize amb serietat la proposta “ la gent amb discapacitats físiques són els que més encaridament necessiten accessos a un transport públic, i el transport públic no ha d’entendre’s com un negoci lucratiu, sinó un servei públic. Entenem que s’hauria d’optar a un sistema de tarifes proporcional, on una persona, per exemple, amb un 60% de discapacitat, no hauria de veure’s exclosa mai d’aquestes ajudes. Nosaltres anem a insistir en aquestes mesures, demandades per usuaris, malgrat la negativa de RENFE de moment”

 

 

Compromís lamenta que RENFE no estudie bonificar a la gente con discapacidad entre un 33 al 65%

Mulet reitera que el transporte público ha de avanzar en el servicio a los potenciales usuarios que más lo necesiten.

Castelló a 21 de octubre de 2017. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, presentó recientemente una pregunta escrita al Gobierno para pedir a RENFE estudiar modificar su política de bonificaciones de tarifas en el transporte público.

En la actualidad, únicamente pueden optar a estas bonificaciones quienes tenga una discapacidad igual o superior de 65%, cuando la política en muchos transportes públicos como por ejemplo los urbanos en muchas ciudades, es proporcional a partir del 33%.

Mulet presentó la siguiente pregunta: “ En RENFE las personas con discapacidad igual o superior al 65% se pueden beneficiar de bonificaciones en las tarifas, bonificaciones que no se aplican a personas con discapacidades en un porcentaje inferior. Por ello se pregunta si el Gobierno piensa estudiar ampliar las bonificaciones a personas con una discapacidad importante pero inferior al 65% de manera proporcional a su porcentaje”.

La respuesta del Gobierno no deja lugar a dudas “En la actualidad, cabe informar que RENFE Viajeros no está estudiando ninguna acción en el sentido de ampliar las bonificaciones a personas con una discapacidad importante pero inferior al 65% de manera proporcional a su porcentaje.”

El portavoz de Compromís en la Cámara Alta ha demandado a RENFE analize con seriedad la propuesta “ la gente con discapacidades físicas son los que más encarecidamente necesitan accesos a un transporte público, y el transporte público no ha de entenderse como un negocio lucrativo, sino un servicio público. Entendemos que se tendría que optar a un sistema de tarifas proporcional, donde una persona, por ejemplo, con un 60% de discapacidad, no tendría que verse excluida nunca de estas ayudas. Nosotros vamos a insistir en estas medidas, demandadas por usuarios, a pesar de la negativa de RENFE por el momento”

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Activitat Parlamentaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *