Compromís presenta milers de preguntes per conèixer les actuacions de l’Estat en rius i barrancs del País Valencià

El senador Jordi Navarrete exigeix ​​actuacions immediates al Ministeri de Medi Ambient davant el mal estat dels mateixos i per evitar desgràcies

Madrid, 3 octubre 2017

Compromís es troba formalitzant al Senat milers de preguntes per conèixer quines han estat les actuacions dutes a terme pel Ministeri de Medi Ambient i les respectives confederacions en el territori valencià. L’objectiu és conèixer els motius pels quals s’han deixat de conservar, mantenir i recuperar els rius i barrancs valencians minimitzar els riscos d’inundació, potenciar el seu patrimoni cultural, fomentar l’ús racional de l’espai fluvial i impulsar el desenvolupament sostenible del medi rural.

Les preguntes naixen arran de les evasives, massa evidents, i les llargues que ens han estat donant tant en les respostes escrites del Govern com en les reunions mantingudes apel·lant a plans futurs i promeses d’inversions que no arriben. La més vergonyosa és potser la del riu Vaca o Xeraco, la perillositat està constatada i que es troba ple de canyes i amb un projecte urgent d’Acuamed per a la seua laminació cancel·lat, tot que la pròpia presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, María Ángeles Ureña, va prometre inversions per a la seua neteja que en ple mes d’octubre encara no han estat realitzades, però hi ha molts altres casos“, ha indicat Jordi Navarrete.

Recentment el PP va rebutjar al Senat recuperar com a prioritats del Govern i pressupostar en els comptes públics de l’any que les actuacions que al seu dia van ser tramitades al riu Vaca i Rambla d’Alcalà de Xivert i que van comptar amb informes ambientals positius i la qualificació de ‘urgents’. La moció de Compromís, valorada en 55 milions, instava a recuperar els projectes cancel·lats d’Acuamed en 2007 i ja presentats pel Ministeri en matèria hídrica en el territori valencià, que es trobaven en un avançat estat de tramitació i que no van arribar a materialitzar-se.

A la Jana, les seues autoritats ens han transmès el mal estat del seu Barranquet, que pot desbordar-se en qualsevol moment i afectar infraestructures com la N-232 o el casc urbà de la població, pel que han sol·licitat el seu desbrossament i neteja. Però la situació es repeteix en el riu Gorgos, el Túria o la Rambla d’Alcalà de Xivert, on en ocasions són els ajuntaments els que estan sufragant les actuacions en competències que no els són pròpies“, retreu el senador castellonenc.

Aquesta situació de desatenció se suma a la infrafinançament que pateixen els valencians ia la històrica mala gestió que s’ha executat en el nostre territori a l’hora de planificar infraestructures com vies fèrries, autopistes o variants, que han empitjorat, encara més, la perillositat i imprevisibilitat de les riuades en episodis de fortes pluges com els que acostumen a visitar aquest territori a la tardor.

03102017 Escrito CONFEDERACION HIDROGRAFICA, solicitando limpieza cauce 03102017 lajana20170928143500

Compromís presenta miles de preguntas para conocer las actuaciones del Estado en ríos y barrancos del País Valenciano

El senador Jordi Navarrete exige actuaciones inmediatas al Ministerio de Medio Ambiente ante el mal estado de los mismos y para evitar desgracias

Madrid, 03 de octubre de 2017

Compromís está formalizando en el Senado miles de preguntas para conocer cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y las respectivas confederaciones en el territorio valenciano. El objetivo es conocer los motivos por los que se han dejado de conservar, mantener y recuperar los ríos y barrancos valencianos minimizar los riesgos de inundación, potenciar su patrimonio cultural, fomentar el uso racional del espacio fluvial e impulsar el desarrollo sostenible del medio rural.

Las preguntas nacen a raíz de las evasivas, demasiado evidentes, y las largas que nos han estado dando tanto en las respuestas escritas del Gobierno como en las reuniones mantenidas apelando a planes futuro y promesas de inversiones que no llegan. La más vergonzosa es tal vez la del río Vaca o Xeraco, cuya peligrosidad está constatada y que se halla lleno de cañas y con un proyecto urgente de Acuamed para su laminación cancelado, a pesar que la propia presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, prometió inversiones para su limpieza que en pleno mes de octubre todavía no han sido realizadas, pero hay muchos otros casos”, ha indicado Jordi Navarrete.

Recientemente el PP rechazó en el Senado recuperar como prioridades del Gobierno y presupuestar en las cuentas públicas del próximo año las actuaciones que en su día fueron tramitadas en el río Vaca y Rambla de Alcalà de Xivert y que contaron con informes ambientales positivos y la calificación de ‘urgentes’. La moción de Compromís, valorada en 55 millones, instaba a recuperar los proyectos cancelados de Acuamed en 2007 y ya presentados por el Ministerio en materia hídrica en el territorio valenciano, que se encontraban en un avanzado estado de tramitación y que no llegaron a materializarse.

En La Jana, sus autoridades nos han transmitido el mal estado de su Barranquet, que puede desbordarse en cualquier momento y afectar infraestructuras como la N-232 o el casco urbano de la población, por lo que le han solicitado su desbroce y limpieza. Pero la situación se repite en el río Gorgos, el Turia o la Rambla de Alcalà de Xivert, donde en ocasiones son los ayuntamientos quienes están sufragando las actuaciones en competencias que no les son propias”, reprocha el senador castellonense.

Tal situación de desatención se suma a la infrafinanciación que sufren los valencianos y a la histórica mala gestión que se ha ejecutado en nuestro territorio a la hora de planificar infraestructuras como vías férreas, autopistas o variantes que han empeorado, más si cabe, la peligrosidad e imprevisibilidad de las riadas en episodios de fuertes lluvias como los que acostumbran a visitar este territorio en otoño.

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *