Navarrete lamenta que PP i PSOE no accedisquen al Senat a recuperar la sanitat universal

El senador de Compromís ha reclamat mesures per restablir la cobertura universal en el Sistema Nacional de Salut i la reproducció assistida a les dones sense parella masculina

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha lamentat que ni PP ni PSOE hagen accedit a incorporar la proposta de la coalició de restablir la cobertura universal en el Sistema Nacional de Salut (SNS) i la inclusió en la cartera de prestacions de la reproducció assistida per les dones sense parella masculina.

Demanar aquest restabliment de la cobertura universal és un fet de justícia davant dels que van aprofitar el pretext de la crisi per eliminar-lo en contra dels criteris de l’Organització Mundial de la Salut ja que genera desigualtats i té conseqüències directes sobre la salut de la població“, ha assenyalat Navarrete.

La necessitat d’un repartiment de recursos coherent i conscient ha estat un altre dels punts que la coalició ha reclamat “davant d’un model problemàtic, tal com s’ha reconegut en l’informe de la Comissió d’Experts creada després de la Conferència de presidents del passat 17 de gener“.

Així Navarrete ha recordat com en aquesta matèria es perpetua també el maltractament al País Valencià. “No ho diem per ser ploramiques, sinó pel fet que després d’anys de govern del PP, l’Estat espanyol deu a la Generalitat Valenciana 400 milions d’euros des de 2012; 312 d’ells per la despesa sanitària dels turistes i visitants de la resta de l’Estat i 72 de fora de les fronteres espanyoles. Quelcom inconcebible“, ha conclòs.

Finalment la moció conseqüència d’interpel·lació, promoguda pel grup socialista, només insta a promoure un debat sobre finançament del SNS en el Ple del Consell Interterritorial i garantir que les CCAA disposaran dels recursos suficients. La proposta ha comptat amb els vots a favor de PP, PSOE, Grup Basc i Mixt.

Navarrete lamenta que PP y PSOE no accedan en el Senado a recuperar la sanidad universal

El senador de Compromís ha reclamado medidas para restablecer la cobertura universal en el Sistema Nacional de Salud y la reproducción asistida a las mujeres sin pareja masculina

Madrid, 13 de septiembre de 2017

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha lamentado que ni PP ni PSOE hayan accedido a incorporar su propuesta de restablecimiento de la cobertura universal en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y la inclusión en la cartera de prestaciones la reproducción asistida para las mujeres sin pareja masculina.

Pedir este restablecimiento de la cobertura universal es un hecho de justicia frente a quienes aprovecharon el pretexto de la crisis para eliminarlo en contra de los criterios de la Organización Mundial de la Salud ya que genera desigualdades y tiene consecuencias directas sobre la salud de la población”, ha señalado Navarrete.

La necesidad de un reparto de recursos coherente y consciente ha sido otro de los puntos que la coalición ha reclamado “ante un modelo problemático tal y como se ha reconocido en el informe de la Comisión de Expertos creada tras la Conferencia de presidentes del pasado 17 de enero”.

Así Navarrete ha recordado como en esta materia se perpetua también el maltrato al País Valenciano. “No lo decimos por ser llorones, sino por el hecho que tras años de gobierno del PP, el Estado español debe a la Generalitat Valenciana 400 millones de euros desde 2012; 312 de ellos por el gasto sanitario de los turistas y visitantes del resto del Estado y 72 de fuera de las fronteras españolas. Algo inconcebible”, ha concluido.

Finalmente la moción consecuencia de interpelación, promovida por el grupo socialista, solo insta a promover un debate sobre financiación del SNS en el Pleno del Consejo Interterritorial y garantizar que las CCAA dispondrán de los recursos suficientes. La propuesta ha contado con los votos a favor de PP, PSOE, Grupo Vasco y Mixto.

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *