Compromís demana al Senat crear un impost i lluitar contra el triler per millorar el sector turístic

Carles Mulet recorda que la degradació de les destinacions ve per no compensar amb projectes ambientals i de foment del sector l’impacte territorial del turisme. El PP rebutja tipificar com a delicte el triler

Madrid, 13 setembre 2017

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha proposat hui al Senat la recuperació del medi natural, recursos, patrimoni i millora del sector turístic mitjançant la creació d’un impost estatal del turisme sostenible a tota classe d’allotjaments turístics, que es transferiria a les comunitats autònomes que no ho tingueren implementat abans de la seua posada en funcionament, “amb l’objectiu de compensar mitjançant actuacions finalistes i consensuades amb el sector, l’impacte territorial i mediambiental del turisme sobre l’entorn, en forma de projectes mediambientals, de foment de la desestacionalització, formació, investigació, diversificació econòmica, rehabilitació i recuperació del patrimoni cultural, així com la lluita contra el canvi climàtic“.

La moció plantejada pel PP contra la turismofòbia i a favor del sector turístic “és un nou brindis al sol” per part de qui governa i que ha de continuar impulsant i continuar apostant pel turisme i actuar amb contundència contra els actes vandàlics contra el sector turístic “però cal anar molt més enllà al nostre entendre i això passa per la millora de la qualitat i la transformació del sector turístic cap a models més sostenibles, respectuosos amb el nostre territori i amb els propis turistes, que es veuen diàriament sotmesos a tota classe d’abusos d’estafadors com els trilers, cosa que el PP no ha volgut debatre hui però que s’ha convertit en una plaga que genera molt mala publicitat i imatge d’inseguretat en destinacions molt consolidades, pel que és necessari tipificar el trile com a delicte” , ha indicat.

En el ple del Senat el representant de Compromís ha lamentat el cinisme d’Agustín Almodóbar (PP) que, mentre fa anys anuncia al seu poble la seua intenció d’actuar contra el fenomen del trile, “al Senat veta la proposta de Compromís per aturar la problema. Surt a l’estrada i ni la més mínima menció al problema. Li posem sobre la taula la solució i l’esquiva parlant de banderes. Demostra que una cosa és prometre i una altra complir ja que no té tota credibilitat. Ja és preocupant que tot i cloquejar durant temps la iniciativa política, no la faça i paralitze la nostra“.

Mulet ha recordat que tot i els esforços per la sostenibilitat, el sector turístic consumeix grans quantitats de recursos, genera importants quantitats de residus ja siga en forma sòlida, olors i aigües brutes. Explota i deteriora els ecosistemes, amb abocaments, afectant de manera irresponsable a dunes, vegetació, aqüífers, subsòl, ocupació del sòl, afecció al paisatge, saturació de carrers i carreteres, soroll, per no parlar de les emissions de gasos o consum energètic.

 

A l’Estat espanyol autonomies com la catalana (2012) i especialment la balear (fins a 2003 quan va arribar el PP), compten amb una interessant experiència en aquest camp i amb les seues respectives fórmules han aconseguit grans èxits que han permès finançar projectes que beneficien la col·lectivitat ia la indústria turística. Països com Alemanya, Països Baixos, França, Itàlia, Grècia, Estats Units, Tunísia, les Illes Maldives i recentment els Emirats Àrabs han incorporat taxes turístiques destinades (de diferent classe, per allotjament, pernoctació, per transport, per fer escala o per viatger) al desenvolupament i promoció del turisme i conservar els seus actius, el seu patrimoni, el que reverteix en els propis turistes i en el territori. A Catalunya, des de fa 2 anys, es graven els establiments turístics reglats amb entre 0,45 i 2,25 euros per persona i nit, això sí, amb un màxim de 7 dies i només als majors de 16 anys. En un hotel de 5 estrelles paguen 2,5 euros per nit, un 4 estrelles a Barcelona té una taxa de 1,10 euros, mentre que a la resta de Catalunya són 90 cèntims per persona i nit. D’altra banda, en la resta d’allotjaments de Barcelona s’abonen 65 cèntims i 45 si és en la resta de la comunitat. Als EUA tots els viatgers turístics visitar Estats Units han de pagar una taxa de 14 dòlars, uns 11 euros, 4 d’ells per al sistema de gestió de permisos i 10 per a la promoció del turisme. Algunes grans ciutats com Nova York han creat més el seu propi impost que se suma a l’estatal. A Berlín, per exemple, és el 5% de la factura de la pernoctació total. Guatemala o el Marroc cobren una taxa aèria i destinacions com Punta Cana i la Riviera Maya contemplen el pagament de 10 dòlars a l’entrar al país i 20 a la sortida. A Tailàndia la taxa per entrar al país ronda els 12 euros per persona.

Gràcies a aquestes aportacions mínimes, s’estan realitzant ja, hui mateix, actuacions importants (millora del cicle de l’aigua, recuperació del medi natural, rural, agrari i marí, promoció del turisme sostenible i de temporada baixa, recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural, impuls de projectes d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R + d + i) que contribueixen a la diversificació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l’àmbit turístic o de millora de la formació i la qualitat de l’ocupació), de manera que les patronals i cada vegada més actors del sector no veuen malament actuacions finalistes i que revertisquen en els ajuntaments i administració autonòmica“, ha afegit.

Compromís pide en el Senado crear un impuesto y luchar contra el trile para mejorar el sector turístico

Carles Mulet recuerda que la degradación de los destinos viene por no compensar con proyectos ambientales y de fomento del sector el impacto territorial del turismo. El PP rechaza tipificar como delito el trile

Madrid, 13 de septiembre de 2017
El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha propuesto hoy en el Senado la recuperación del medio natural, recursos, patrimonio y mejora del sector turístico mediante la creación de un impuesto estatal del turismo sostenible a toda clase de alojamientos turísticos, que se transferiría a las comunidades autónomas que no lo tuvieran implementado antes de su puesta en funcionamiento, “con el objetivo de compensar mediante actuaciones finalistas y consensuadas con el sector, el impacto territorial y medioambiental del turismo sobre el entorno, en forma de proyectos medioambientales, de fomento de la desestacionalización, formación, investigación, diversificación económica, rehabilitación y recuperación del patrimonio cultural, así como la lucha contra el cambio climático”.

La moción planteada por el PP contra la turismofobia y a favor del sector turístico “es un nuevo brindis al sol” por parte de quien gobierna y que debe continuar impulsando y continuar apostando por el turismo y actuar con contundencia contra los actos vandálicos contra el sector turístico “pero hay que ir mucho más allá a nuestro entender y esto pasa por la mejora de la calidad y la transformación del sector turístico hacia modelos más sostenibles, respetuosos con nuestro territorio y con los propios turistas, que se ven a diario sometidos a toda clase de abusos de estafadores como los trileros, algo que el PP no ha querido debatir hoy pero que se ha convertido en una plaga que genera muy mala publicidad, imagen de inseguridad en destinos muy consolidados, por lo que es necesario tipificar el trile como delito”, ha indicado.

En el pleno del Senado el representante de Compromís ha lamentado el cinismo de Agustín Almodóbar (PP) que, mientras hace años anuncia en su pueblo su intención de actuar contra el fenómeno del trile, “en el Senado veta la propuesta de Compromís para atajar el problema. Sale al estrado y ni la más mínima mención al problema. Le ponemos sobre la mesa la solución y la esquiva hablando de banderas. Demuestra que una cosa es prometer y otra cumplir pues carece de toda credibilidad. Ya es preocupante que a pesar de cacarear durante tiempo la iniciativa política, no la haga y paralice la nuestra”.

Mulet ha recordado que a pesar de los esfuerzos por la sostenibilidad, el sector turístico consume grandes cantidades de recursos, genera importantes cantidades de residuos ya sea en forma sólida, olores y  aguas sucias. Explota y deteriora los ecosistemas, con vertidos, afectando de forma irresponsable a dunas, vegetación, acuíferos, subsuelo, ocupación del suelo, afección al paisaje, saturación de calles y carreteras, ruido, por no hablar de las emisiones de gases o consumo energético.

En el Estado español autonomías como la catalana (2012) y especialmente la balear (hasta 2003 cuando llegó el PP) cuentan con una interesante experiencia en este campo y con sus respectivas fórmulas han conseguido grandes éxitos que han permitido financiar proyectos que benefician a la colectividad y a la industria turística. Países como Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, Grecia, Estados Unidos, Túnez, las Islas Maldivas y recientemente los Emiratos Árabes han incorporado tasas turísticas destinadas (de distinta clase, por alojamiento, pernoctación, por transporte, por hacer escala o por viajero) al desarrollo y promoción del turismo y conservar sus activos, su patrimonio, lo que revierte en los propios turistas y en el territorio. En Cataluña, desde hace 2 años, se gravan los establecimientos turísticos reglados con entre 0,45 y 2,25 euros por persona y noche, eso sí, con un máximo de 7 días y sólo a los mayores de 16 años. En un hotel de 5 estrellas pagan 2,5 euros por noche, uno de 4 estrellas en Barcelona tiene una tasa de 1,10 euros, mientras que en el resto de Cataluña son 90 céntimos por persona y noche. Por otro lado, en el resto de alojamientos de Barcelona se abonan 65 céntimos y 45 si es en el resto de la comunidad. En los EEUU todos los viajeros turísticos que visiten Estados Unidos deben pagar una tasa de 14 dólares, unos 11 euros, 4 de ellos para el sistema de gestión de permisos y 10 para la promoción del turismo. Algunas grandes ciudades como Nueva York han creado además su propio impuesto que se suma al estatal. En Berlín, por ejemplo, es el 5% de la factura de la pernoctación total. Guatemala o Marruecos cobran una tasa aérea y destinos como Punta Cana y la Riviera Maya contemplan el pago de 10 dólares al entrar en el país y 20 a la salida. En Tailandia la tasa por entrar al país ronda los 12 euros por persona.

Gracias a estas aportaciones mínimas, se están realizando ya, hoy mismo, actuaciones importantes (mejora del ciclo del agua, recuperación del medio natural, rural, agrario y marino, promoción del turismo sostenible y de temporada baja, recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural, impulso de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) que contribuyen a la diversificación económica, la lucha contra el cambio climático o relacionados con el ámbito turístico o de mejora de la formación y la calidad de la ocupación), por lo que las patronales y cada vez más actores del sector no ven mal actuaciones finalistas y que reviertan en los ayuntamientos y administración autonómica”, ha añadido.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *