Compromís demana informes que aclarisquen l’origen de la contaminació que es dóna a les platges del Maestrat

El senador Carles Mulet retreu que “després d’anys d’incomplir la normativa sanitària en abocaments i de sancions d’Europa la situació estiga pitjor que mai

Madrid, 11 d’agost de 2017

El portaveu i senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha demanat després de conèixer nous episodis de contaminació a les platges d’Alcossebre, Peníscola i Benicarló que s’actue amb contundència i transparència i es donen a conèixer als usuaris i veïns de les poblacions afectades les causes de la contaminació de les platges, que estan obligant a prohibir el bany en plena temporada als turistes. “Estem parlant de qüestions de salut pública i d’abocaments que obliguen a tancar les aigües de bany sis anys després de l’advertència del Tribunal de Justícia de la UE, que va dictaminar que Espanya incomplia la Directiva d’Aigües Residuals en 37 aglomeracions, entre les quals citava Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Alcossebre, Teulada-Moraira i Elx“, ha assenyalat el senador valencià.

Recentment la Comissió Europea admetia que la conformitat dels abocaments “plantejava dubtes” com a conseqüència de “la falta d’un nivell adequat de recollida i tractament de les aigües residuals, que planteja riscos significatius per a la salut humana, les aigües interiors i el medi marí “, van afegir des d’Europa, tot i que l’EPSAR va assegurar que treballaven des de 2015 amb rendiments i nivells molt superiors als mínims en el seu abocament de l’efluent de l’emissari submarí, segons va publicar la premsa valenciana.

En aquest sentit Carles Mulet ha explicat que “per anar fent-nos una idea de l’origen dels abocaments o causa de la contaminació sol·licitarem des del Senat informació a les administracions implicades, locals i autonòmiques, perquè faciliten les analítiques i contraanàlisi de l’aigua a la qual s’estarien detectant nivells molt elevats d’aquests perillosos bacteris i així comparar i mirar de detectar l’origen d’aquests episodis que tan mala imatge estan donant al turisme. És preocupant que, de sobte, quan en teoria es compta amb modernes depuradores, s’estiguen donant nivells tan elevats o puguen existir connexions il·legals, sobreeixidors o qualsevol fórmula d’abocament al marge de la llei, quan amb el govern del PP no transcendia la seua existència, el que ens preocupa especialment venint d’un partit que s’ha especialitzat en falsejar informes a Europa, amagar fets greus i en tramitar nyaps, com depuradores en municipis turístics de la talla de Peníscola que, després de tants anys d’espera, no compten amb una depuració terciària o que aparentment no estan ben dimensionades al volum de visitants amb què compten“.

La coalició sol·licitarà també a l’EPSAR informació sobre l’efluent que s’aboca al mar, si compleix la legislació i els seus responsables, “ja que s’està fent molt de mal a la imatge turística“. Mulet ha declarat que “alguna cosa fa pudor amb les depuradores del Maestrat que van arribar tard i, esperem, no les hagen fet malament, perquè els usuaris nàutics ens estan admetent l’existència d’aigua molt bruta mar endins duta per les corrents, quelcom que hem de tallar, corregir i eliminar perquè està en joc la qualitat de la nostra aigua de bany“.

Compromís pide informes que aclaren el origen de la contaminación que se da en las playas del Maestrat

El senador Carles Mulet reprocha que “después de años de incumplir la normativa sanitaria en vertidos y de sanciones de Europa la situación esté peor que nunca

Madrid, 11 de agosto de 2017

El portavoz y senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha pedido tras conocerse nuevos episodios de contaminación en las playas de Alcossebre, Peñíscola y Benicarló que se actúe con contundencia y transparencia y se den a conocer a los usuarios y vecinos de las poblaciones afectadas las causas de la contaminación de las playas, que están obligando a prohibir el baño en plena temporada a los turistas. “Estamos hablando de cuestiones de salud pública y de vertidos que obligan a cerrar las aguas de baño seis años después de la advertencia del Tribunal de Justicia de la UE, que dictaminó que España incumplía la Directiva de Aguas Residuales en 37 aglomeraciones, entre las que citaba Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Alcossebre, Teulada-Moraira y Elx”, ha señalado el senador valenciano.

Recientemente la Comisión Europea admitía que la conformidad de los vertidos “planteaba dudas” como consecuencia de “la falta de un nivel adecuado de recogida y tratamiento de las aguas residuals, que plantea riesgos significativos para la salud humana, las aguas interiores y el medio marino”, añadieron desde Europa, a pesar que el EPSAR aseguró que trabajaban desde 2015 con rendimientos y niveles muy superiores a los mínimos en su vertido del efluente por el emisario submarino, según publicó la prensa valenciana.

En este sentido Carles Mulet ha explicado que “para ir haciéndonos una idea del origen de los vertidos o causa de la contaminación vamos a solicitar desde el Senado información a las administraciones implicadas, locales y autonómicas, para que faciliten las analíticas y contraanálisis del agua en la que se estarían detectando niveles muy elevados de estas peligrosas bacterias y así comparar y tratar de detectar el origen de estos episodios que tan mala imagen están dando al turismo. Es preocupante que, de repente, cuando en teoría se cuenta con modernas depuradoras, se estén dando niveles tan elevados o puedan existir conexiones ilegales, aliviaderos o cualquier fórmula de vertido al margen de la ley, cuando con el gobierno del PP no trascendía su existencia, lo que nos preocupa especialmente viniendo de un partido que se ha especializado en falsear informes a Europa, en ocultar hechos graves y en tramitar chapuzas, como depuradoras en municipios turísticos de la talla de Peñíscola que, después de tantos años de espera, no cuentan con una depuración terciaria o que aparentemente no están bien dimensionadas al volumen de visitantes con que cuentan”.

La coalición solicitará también a la EPSAR información sobre el efluente que se vierte al mar, si cumple la legislación y sus responsables, “ya que se está haciendo mucho daño a la imagen turística”. Mulet ha declarado que “algo huele mal con las depuradoras del Maestrat que llegaron tarde y, esperemos, no las hayan hecho mal, porque los usuarios náuticos nos están admitiendo la existencia de agua muy sucia mar adentro llevada por las corrientes, algo que debemos atajar, corregir y eliminar porque está en juego la calidad de nuestra agua de baño”.

Arxivat en: Premsa

Comentaris

  1. Manuel Roda diu:

    Molt be Carles

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *