Compromís demanarà la nul·litat dels judicis sumaríssims, la reparació i fons per exhumacions de víctimes

El PP va eliminar els dos milions d’euros pressupostats per a exhumacions de les entitats memorialístiques. “Es tracta d’una situació indigna i injusta per als que volen veure enterrats els seus familiars de forma digna“, assenyala Mulet

València 17 de juliol de 2017

La coalició Compromís reclamarà al Senat la nul·litat dels judicis sumaríssims realitzats en la postguerra per part del franquisme, uns documents realitzats de forma exprés i sense garanties per als acusats que de vegades signaven la seua autoinculpació sota tortures, amenaces i vexacions. A més la formació valenciana demanarà restituir la seua dignitat. “Molts d’ells estan hui enterrats en fosses comunes, com la 113, que hem vist a Paterna (València), que suposa un exemple de la barbàrie, crueltat i maltractament cap a aquestes víctimes del franquisme que segueixen amuntegades de qualsevol manera sota calç mentre els seus familiars segueixen sense saber on es troben els cossos dels seus iaios, pares o familiars“, ha explicat el portaveu de Compromís, Carles Mulet.

Una delegació de Compromís ha visitat el cementiri de Paterna, que va concentrar l’eliminació de persones que van lluitar més o menys de forma activa per la legitimitat republicana o simplement van ser càrrecs de la dreta republicana, representants del poble o acusats mitjançant delacions, de vegades molt dubtoses, de col·laboració amb la República o ajusticiats guiats per la venjança.

És el Ministeri de Justícia qui pot anul·lar aquests judicis. Per això els partits polítics democràtics hem de pressionar per reparar aquestes situacions després de 40 anys de Democràcia i per això hem de treballar des de totes les institucions per anul·lar de forma efectiva aquests judicis, tornar la dignitat i honor a persones que van ser eliminades de forma organitzada el 1940 i anys posteriors i les seues famílies, que van ser estigmatitzades com a rebels, i les generacions futures vegen la història correctament, com van fer després del nazisme“, ha indicat Mulet.

Partides per a exhumacions

Mulet ha recordat com el PP va acabar amb les minses partides per exhumacions que va obrir el Govern socialista en aplicació de la acomplexada i coixa Llei de Memòria Històrica, de tan sols 2 milions d’euros per a un país amb centenars de milers de morts i desapareguts en la Guerra “mentre el Govern manté partides similars per al manteniment del mausoleu franquista del Valle de los Caídos, condecorar verges o filofranquistes i per a la Guàrdia Mora de Franco“.

Mulet ha reclamat “recuperar aquesta memòria“, i ha assenyalat que “els crims del franquisme encara no s’han resolt, i ens trobem amb fosses comunes on els familiars han de buscar-se la vida per intentar recuperar les restes dels seus parents. Per sort a Valància tenim una diputació sensible que ha obert subvencions per a aquestes associacions d’afectats, mentre molts ajuntaments de tot Espanya segueixen sense eliminar nomenclatura franquista dels seus carrers i per això no dubtarem a portar-los a la Fiscalia si no atenen els requeriments que se’ls han enviat des del Senat. Sempre topem amb el mur del PP, que no ha trencat amb el franquisme, de manera que anunciem que no pararem fins que no siga l’Estat qui es faça càrrec d’actuacions com anul·lar els judicis sumaríssims, les exhumacions i reparació a les famílies de les víctimes“.

Compromís pedirá la nulidad de los juicios sumarísimos, la reparación y fondos para exhumaciones de víctimas

El PP eliminó los dos millones de euros presupuestados para exhumaciones de las entidades memorialísticas. “Se trata de una situación indigna e injusta para quienes quieren ver enterrados a sus familiares de forma digna”, señala Mulet

València, 17 de julio de 2017

La coalición Compromís reclamará en el Senado la nulidad de los juicios sumarísimos realizados en la posguerra por parte del franquismo, unos documentos realizados de forma exprés y sin garantías para los acusados que en ocasiones firmaban su autoinculpación bajo torturas, amenazas y vejaciones. Además la formación valenciana pedirá restituir su dignidad. “Muchos de ellos están hoy enterrados en fosas comunes, como la 113, que hemos visto en Paterna (València), que supone un ejemplo de la barbarie, crueldad y maltrato hacia estas víctimas del franquismo que siguen amontonadas de cualquier manera bajo cal mientras sus familiares siguen sin saber dónde se encuentran los cuerpos de sus abuelos, padres o familiares”, ha explicado el portavoz de Compromís, Carles Mulet.

Una delegación de Compromís ha visitado el cementerio de Paterna, que concentró la eliminación de personas que lucharon más o menos de forma activa por la legitimidad republicana o simplemente fueron cargos de la derecha republicana, representantes del pueblo o acusados mediante delaciones, en ocasiones muy dudosas, de colaboración con la República o ajusticiados guiados por la venganza.

Es el Ministerio de Justicia quien puede anular estos juicios. Por eso los partidos políticos democráticos debemos presionar para reparar estas situaciones tras 40 años de Democracia y por eso tenemos que trabajar desde todas las instituciones para anular de forma efectiva esos juicios, devolver la dignidad y honor a personas que fueron eliminadas de forma organizada en 1940 y años posteriores y sus familias que fueron estigmatizadas como rebeldes y que las generaciones futuras vean que la historia correctamente, como hicieron con la historia tras el nazismo”, ha indicado Mulet.

Partidas para exhumaciones

Mulet ha recordado como el PP acabó con las exiguas partidas para exhumaciones que abrió el Gobierno socialista en aplicación de la acomplejada y coja Ley de Memoria Histórica de tan solo 2 millones de euros para un país con cientos de miles de muertos y desaparecidos en la Guerra “mientras el Gobierno mantiene partidas similares para el mantenimiento del mausoleo franquista del Valle de los Caídos, condecorar vírgenes o filofranquistas y para la Guardia Mora de Franco”.

Mulet ha reclamado “recuperar esta memoria”, y ha señalado que “los crímenes del franquismo todavía no se han resuelto, y nos encontramos con fosas comunes donde los familiares tienen que buscarse la vida para intentar recuperar los restos de sus parientes. Por suerte en València tenemos una diputación sensible que ha abierto subvenciones para estas asociaciones de afectados, mientras muchos ayuntamientos de toda España siguen sin eliminar nomenclatura franquista de sus calles y por eso no dudaremos en llevarlos a la Fiscalía si no atienden los requerimientos que se les han enviado desde el Senado. Siempre chocamos con el muro del PP, que no ha roto con el franquismo, por lo que anunciamos que no vamos a parar hasta que no sea el Estado quien se haga cargo de actuaciones como anular los juicios sumarísimos, las exhumaciones y reparación a las familias de las víctimas”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *