Compromís demana a Foment que allibere l’AP-7 al País Valencià allà on es col·lapsen les nacionals

El portaveu de Compromís demana un tracte en territori valencià equiparable a la gratuïtat que s’aplica en altres zones estatals “perquè la situación és insostenible

Madrid 10 de juliol de 2017

El portaveu de Compromís i senador territorial, Carles Mulet, ha sol·licitat que l’Estat allibere les autopistes de peatge en territori valencià davant de la “saturació que pateixen les carreteres de titularitat estatal que creuen aquest territori i que són incapaces d’absorbir amb seguretat i canalitzar el trànsit extra, vinculat al turisme, que aquests dies se suma al de la població local“.

La situació és “insostenible” i “perillosa” en la majoria de zones turístiques “de manera que la solució passa per posar a disposició dels usuaris l’alternativa de l’autopista, uns vials sobre el nostre territori, les concessions s’han prorrogat fins a l’abús i que perpetuen els problemes de seguretat viària sobre unes carreteres de titularitat estatal a les que no se’ls està prestant l’atenció que mereixen pel que fa a la seua seguretat, estat i capacitat“, ha indicat Mulet.

Així, a Alacant municipis com Altea, Oriola, Torrevella, Benidorm, del Campello a la Vila Joiosa, o Oliva (València) i altres municipis units per la N-332 a la Safor i la Marina, els turistes han de destinar fins a 45 minuts per creuar uns pocs quilòmetres, quan en alguns casos discorren tots dos vials de forma paral·lela, un saturat i l’altre amb un trànsit molt fluid. Recentment s’ha conegut a més que dels 54 trams d’alta sinistralitat a la xarxa viària de titularitat estatal a Alacant van acumular un total de 239 accidents a l’any 2015, segons l’informe realitzat pel Ministeri de Foment. La situació es dóna també en zones del nord com al Maestrat, on són freqüents els accidents a la N-340, únic vial gratuït a la zona que suporta un trànsit de camions considerable amb un únic carril per sentit, i de la Plana, el que incideix en nuclis turístics com Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Alcossebre, Vinaròs, Benicarló o Peníscola.

El Govern ens va contestar quan reclamem l’obertura de l’AP-7 per les obres a la A7, que les administracions implicades havien d’assumir el cost, tot i que en la resposta a la sol·licitud d’informe en el qual demanàvem la relació de trams d’autopista alliberats, constatem com no sempre passen les administracions per caixa, com ens deien des del PP de Castelló. Així veiem com l’Estat ha abonat el cost íntegre del desviament de trànsit en autopistes explotades en règim de concessió a l’empara de la Llei de Carreteres quan les condicions, situacions, exigències tècniques o de seguretat viària ho requerisquen. Si és possible a Lleida a l’AP-2, a l’AP-7 a Girona, o a Tarragona, a Lleó, Màlaga o Navalcarnero d’entrada a Madrid per la R5 els diumenges i festius, s’ha de prendre en compte seriosament descongestionar el trànsit a la costa i facilitar la vida als turistes, residents i als que hem pagat peatges tota la vida“, ha afegit Mulet.

La coalició tornarà a presentar esmenes als PGE 2018 reclamant els accessos a l’AP-7, enllaços en previsió al final de la concessió sobre l’AP-7, que llasta la competitivitat de l’economia valenciana davant “el vot en contra del PP per rescatar aquest vial abans de la fi de la concessió en 2020 per evitar moltes actuacions previstes, variants i nombroses afeccions territorials, paisatgístiques i ambientals de nord a sud valencià i disposar d’aquesta infraestructura immediatament“.

ap7 r ap7

Compromís pide a Fomento que libere la AP-7 en el País Valenciano allí donde se colapsan las nacionales 

El portavoz de Compromís pide un trato en territorio valenciano equiparable a la gratuidad que se aplica en otras zonas estatales “porque la situación es insostenible”

Madrid, 10 de julio de 2017

El portavoz de Compromís y senador territorial, Carles Mulet, ha solicitado que el Estado libere las autopistas de peaje en territorio valenciano ante la “saturación que sufren las carreteras de titularidad estatal que cruzan estos territorios y que son incapaces de absorber con seguridad y canalizar el tráfico extra, vinculado al turismo, que estos días se suma al de la población local”.

La situación es “insostenible” y “peligrosa” en la mayoría de zonas turísticas “por lo que la solución pasa por poner a disposición de los usuarios la alternativa de la autopista, unos viales sobre nuestro territorio, cuyas concesiones se han prorrogado hasta el abuso y que perpetúan lo problemas de seguridad vial sobre unas carreteras de titularidad estatal a las que no se les está prestando la atención que merecen en cuanto a su seguridad, estado y capacidad”, ha indicado Mulet.

Así, en Alacant municipios como Altea, Orihuela, Torrevieja, Benidorm, del Campello a la Vila Joiosa, o Oliva (València) y otros municipios unidos por la N-332, los turistas deben destinar hasta 45 minutos para cruzar unos pocos kilómetros cuando en algunos casos discurren ambos viales de forma paralela, uno saturado y el otro con un tráfico muy fluido. Recientemente se ha conocido además que de los 54 tramos de alta siniestralidad en la red viaria de titularidad estatal en Alacant acumularon un total de 239 accidentes en el año 2015, según el informe que ha realizado el Ministerio de Fomento. La situación se da también en zonas del norte como el Maestrat, donde son frecuentes los accidentes en la N-340, único vial gratuito en la zona que soporta un tráfico de camiones considerable con un único carril por sentido, y de la Plana, lo que incide en núcleos turísticos como Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Alcossebre, Vinaròs, Benicarló o Peñíscola.

El Gobierno nos contestó cuando reclamamos la apertura de la AP-7 por las obras en la A7 que las administraciones implicadas debían asumir el coste, aunque en la respuesta a la solicitud de informe en el que pedíamos la relación de tramos de autopista liberados, constatamos como no siempre pasan las administraciones por caja, como nos decían desde el PP de Castelló. Así vemos como el Estado ha abonado el coste íntegro del desvío de tráfico en autopistas explotadas en régimen de concesión al amparo de la Ley de Carreteras cuando las condiciones, situaciones, exigencias técnicas o de seguridad viaria lo requieran. Si es posible en Lleida en la AP-2, en la AP-7 en Girona, o en Tarragona, en León, Málaga o Navalcarnero de entrada a Madrid por la R5 los domingos y festivos debe tomarse en cuenta seriamente descongestionar el tráfico en la costa y facilitar la vida a los turistas, residentes y a quienes hemos pagado peajes toda la vida”, ha agregado Mulet.

La coalición volverá a presentar enmiendas a los PGE 2018 reclamando los accesos a la AP-7, enlaces en previsión al final de la concesión sobre la AP-7, que lastra la competitividad de la economía valenciana ante “el voto en contra del PP por rescatar este vial antes del fin de la concesión en 2020 para evitar muchas actuaciones previstas, variantes y numerosas afecciones territoriales, paisajísticas y ambientales de norte a sur valenciano y disponer de esta infraestructura de inmediato”.

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *