Mulet: “Els anuncis de trens de la Serna tenen la mateixa credibilitat que Rajoy parlant d’honradesa”

El portaveu de Compromís afirma que els anuncis per a 2019 de noves vies entre Castelló i València “són noves cortines de fum”

El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, ha afirmat avui que els anuncis del Ministre de la Serna d’un hipotètic inici d’obres per a 2019 de dues noves vies de tren entre Castelló i València, mereixen diverses consideracions. En primer lloc, segons Mulet “que el Ministre reconega que fan falta almenys dues vies, ens dóna la raó quan veníem criticant que el tercer fil era un monumental empastre, ja que suposava embotir en un mateix carril trens de velocitat alta, d’alta velocitat, regionals, llarg recorregut, rodalies, mercaderies i el corredor mediterrani, en una línia ja de per si sobresaturada. Se’ns va vendre aquesta actuació que ha sigut caòtica, arribant tard i malament, com la panacea i, ara, el mateix ministre reconeix que fan falta més vies, com ja li dèiem”.

El senador de Castelló explica que “la mentida de l’AVE fins a Castelló era intentar vendre que, per incrustar un tren AVE en una línia fèrria de rodalies saturada, ja tindríem el tren AVE a Castelló, però açò sí; per a anar a Madrid, mai per a anar a Barcelona i/o Europa. Era una mentida que continuen avui dia venent-la com un gran assoliment quan és un monumental fiasco, un engendre d’AVE”.

Mulet recorda que Foment sempre ha incomplit amb els terminis i anuncis. “Que ara ho pospose per a 2019, quan el PP ja no estarà governant, aquesta actuació, té la mateixa credibilitat de totes les promeses del PP: cap. Tots els terminis els han incomplits i totes les promeses d’actuacions concretes s’han quedat en simples succedanis drapaires que no solucionen gens. Per açò, si fins a quan en els pressupostos generals apareixen partides concretes d’inversions que després no es materialitzen, que parlen d’anuncis a dos anys vistes, mentre neguen aquest tipus d’inversions en els PGE de 2017, no té cap credibilitat”.

“Anunciar 1.100 milions d’euros per a 2019, quan enguany han negat 45 milions per a les rodalies entre Castelló i Tortosa, és burlar-se de nou de la gent amb ferotgia”, ha afirmat el senador ecosocialista- “l’AVE és un tren elitista i megalòman que absorbeix totes les inversions del tren tradicional que usa la gent, però no poden continuar prenent-nos el pèl. Per què aqueixes dues vies no s’han fet ara amb les actuacions del tercer fil?, si amb el tercer fil ja s’ha generat un caos, que es vol, tornar a sumir-nos en el mateix en anys esdevenidors?, existeix realment amplària suficient al costat de les vies actuals entre Castello i València per a situar dos més o ens veurem en un nou trecacloques per a per on dissenyem les vies, amb el conseqüent impacte en els municipis i termes municipals?”, s’ha preguntat.

Mulet ha exigit a de la Serna menys anuncis a llarg termini i més solucions reals “rodalies contínua sent un caos en el País Valencià, la inversió per a enguany és nul·la. Menys mentides i més solucions i açò és posant diners sobre la taula, diners que el PP ens ha negat reiteradament, malgrat ser diners nostres”.

Mulet: “Los anuncios de trenes de la Serna tienen la misma credibilidad que Rajoy hablando de honradez”

El portavoz de Compromís afirma que los anuncios para 2019 de nuevas vías entre Castelló y Valencia “son nuevas cortinas de humo”

Madrid, 6 de julio de 2017

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha afirmado hoy que los anuncios del Ministro de la Serna de un hipotético inicio de obras para 2019 de dos nuevas vías de tren entre Castelló y Valencia, merecen varias consideraciones. En primer lugar, según Mulet “que el Ministro reconozca que hacen falta por lo menos dos vías, nos da la razón cuando veníamos criticando que el tercer hilo era un monumental empastre, ya que suponía embutir en un mismo carril trenes de velocidad alta, de alta velocidad, regionales, largo recorrido, cercanías, mercancías y el corredor mediterráneo, en una línea ya de por si sobresaturada. Se nos vendió esta actuación que ha sido caótica, llegando tarde y mal, como la panacea y, ahora, el mismo ministro reconoce que hacen falta más vías, como ya le decíamos”.

 

El senador de Castelló explica que “la mentira del AVE hasta Castelló era intentar vender que, por incrustar un tren AVE en una línea férrea de cercanías saturada, ya  tendríamos el tren AVE en Castelló, pero eso sí; para ir a Madrid, nunca para ir a Barcelona y/o Europa. Era una mentira que continúan hoy en día vendiéndola como un gran logro cuando es un monumental fiasco, un engendro de AVE”.

 

Mulet recuerda que Fomento siempre ha incumplido con los plazos y anuncios. “Que ahora lo posponga para 2019, cuando el PP ya no estará gobernando, esta actuación, tiene la misma credibilidad de todas las promesas del PP: ninguna. Todos los plazos los han incumplidos y todas las promesas de actuaciones concretas se han quedado en simples sucedáneos traperos que no solucionan nada. Por ello, si hasta cuando en los presupuestos generales aparecen partidas concretas de inversiones que luego no se materializan, que hablen de anuncios a dos años vistas, mientras niegan este tipo de inversiones en los PGE de 2017, no tiene ninguna credibilidad”.

 

Anunciar 1.100 millones de euros para 2019, cuando este año han negado 45 millones para las cercanías entre Castelló y Tortosa, es burlarse de nuevo de la gente con saña”, ha afirmado el senador ecosocialista- “el AVE es un tren elitista y megalómano que absorbe todas las inversiones del tren tradicional que usa la gente, pero no pueden continuar tomándonos el pelo. ¿Por qué esas dos vías no se han hecho ahora con las actuaciones del tercer hilo?, ¿ si con el tercer hilo ya se ha generado un caos, que se quiere, volver a sumirnos en el mismo en años venideros?, ¿existe realmente anchura suficiente junto a las vías actuales entre Castello y València para ubicar dos más o nos veremos en un nuevo quebradero de cabeza para per por dónde diseñamos las vías, con el consecuente impacto en los municipios y términos municipales?”,se ha preguntado.

 

Mulet ha exigido a de la Serna menos anuncios a largo plazo y más soluciones reales “cercanías continua siendo un caos en el País Valencià, la inversión para este año es nula. Menos mentiras y más soluciones y eso es poniendo dinero sobre la mesa, dinero que el PP nos ha negado reiteradamente, a pesar de ser dinero nuestros”.

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *