Compromís lamenta es condecore a franquistes com Martin Villa i el Govern es negue a investigar els crims del 1976 a Vitòria, Basauri i Tarragona

 

Les essències del franquisme perviuen en la Prefectura de l’Estat i en la Presidència del Govern

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha reaccionat amb duresa a la condecoració de Rodolfo Martin Villa durant l’acte de 40 aniversari de les primeres eleccions democràtiques després de la Dictadura.

Mulet ha recordat que els senadors de Compromís van decidir no acudir a aquest acte per veure com un insult que els monarques, no escollits democràticament, presidisquen un acte d’exaltació de la Democràcia. “Veiem que el nostre posicionament es va quedar curt. Que la Casa Reial condecore a un presumpte genocida, sobre el qual hi ha l’acusació d’estar implicat en possibles crims de lesa humanitat (o contra la humanitat), és una agressió en tota regla a la Democràcia, produïda en aquest cas per la Casa Reial”, ha assenyalat.

Mulet ha fet públiques hui respostes parlamentàries en les quals el Govern es nega a obrir un procés d’investigació per aclarir els assassinats de març de 1976 a Vitòria, Basauri i Tarragona de manifestants i la negativa a aplicar l’estatus de ‘víctimes del terrorisme’. “Obrir aquest cas”, segons Mulet, “deixaria de nou a Martín Villa, aleshores Ministre de Governació, en entredit i, qui sap, si fins i tot responsable polític d’aquells fets”.

Mulet ha recordat que Martín Villa forma part de la llista de 19 càrrecs franquistes (entre ministres, comissaris de policia, capitans, coronels de l’Exèrcit i caps de la Guàrdia Civil durant el franquisme) que estan sent protegits pel Govern d’Espanya i no estan compareixent davant les reclamacions dels tribunals que investiguen les vulneracions de drets durant la Dictadura.

Sobre tots ells pesen acusacions de tortura i homicidi perpetrats durant la Guerra Civil i el règim franquista (1936-1977), però el Govern d’Espanya sembla estar disposat a fer tot el possible per evitar que hagen de comparèixer davant els tribunals.

Va ser precisament l’executiu del PP el que es va negar a extradir part d’aquests 19 investigats perquè foren portats davant els tribunals argentins, on s’instrueix l’única causa oberta contra el Franquisme al món. Parlem de personatges com Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Alfonso Osorio García, José Maria Sánchez Ventura, Fernando Suárez González, Carlos Rey González, Antonio Troncoso de Castro, Jesús Celles Mohedano, Jesús Nines Aguilar, Ricardo Algar Barrón, Juan Antonio González Pacheco, Félix Criado Sanz, Benjamin Solsona Cortés, Jesús González Reglero, Jesús Martínez Torres, Pascual Honrado de La Fuente o Abelardo García Balaguer.

“De res va servir que, el 2015, l’ONU instés Espanya a extradir els responsables de violacions greus dels Drets Humans mentre no es prenguen mesures per garantir l’accés a la justícia i el dret a la veritat de les víctimes davant les instàncies legals espanyoles”.

Compromís ha demanat des del Senat reiteradament que Espanya col·labore davant la petició de col·laboració de Maria Servini de Cobria, la jutgessa argentina a càrrec del Jutjat Criminal i Correccional Federal que instrueix la causa contra el Franquisme per interrogar-a Espanya, mentre el Govern ha optat primer per la inoperància i, després, per la dilació.

Per a Mulet “que una Monarquia hereva de la Dictadura per ordre directa del dictador, condecori a polítics franquistes sobre els quals hi ha acusacions de crims de lesa humanitat i el Govern no actue extraditant-los, demostra que el Franquisme perviu en les essències, des de la Prefectura de l’Estat a la Presidència del Govern”.

Compromís lamenta se condecore a franquistas como Martin Villa y el Gobierno niegue a investigar los crímenes del 1976 en Vitoria, Basauri y Tarragona

Las esencias del franquismo perviven en la Jefatura del Estado y en la Presidencia del Gobierno

Madrid, 30 de junio de 2017
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha reaccionado con dureza a la condecoración de Rodolfo Martin Villa durante el acto de 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas después de la dictadura.

Mulet ha recordado que los senadores de Compromís decidieron no acudir a este acto por ver como un insulto que los monarcas, no escogidos democráticamente, presidan un acto de exaltación de la Democracia. “Vimos que nuestro posicionamiento se quedó corto pues, que la Casa Real condecore a un presunto genocida, sobre el cual existe la acusación de estar implicado en posibles crímenes de lesa humanidad (o contra la humanidad), es una agresión en toda regla a la Democracia, producida en este caso por la Casa Real”, ha señalado.

Mulet ha hecho públicas hoy respuestas parlamentarias en las cuales el Gobierno se niega a abrir un proceso de investigación para esclarecer los asesinatos de marzo de 1976 en Vitoria, Basauri y Tarragona de manifestantes y la negativa a aplicarles el estatus de ‘víctimas del terrorismo’. “Abrir este caso”, según Mulet, “dejaría de nuevo a Martín Villa, entonces Ministro de Gobernación, en entredicho y quién sabe si incluso responsable político de estos hechos”.

Mulet ha recordado que Martín Villa forma parte de la lista de 19 cargos franquistas (entre ministros, comisarios de policía, capitanes, coroneles del Ejército y jefes de la Guardia Civil durante el franquismo) que están siendo protegidos por el Gobierno de España y no están compareciendo ante las reclamaciones de los tribunales que investigan las vulneraciones de derechos durante la dictadura.

Sobre todos ellos pesan hoy acusaciones de tortura y homicidio perpetrados durante la Guerra Civil y el régimen franquista (1936-1977), pero el Gobierno de España parece estar dispuesto a hacer todo lo posible para evitar que tengan que comparecer ante los tribunales.

Fue precisamente el ejecutivo del PP el que se negó a extraditar a parte de estos 19 investigados para que fueran llevados ante los tribunales argentinos, donde se instruye la única causa abierta contra el Franquismo en el mundo. Hablamos de personajes como Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Alfonso Osorio García, José Maria Sánchez Ventura, Fernando Suárez González, Carlos Rey González, Antonio Troncoso de Castro, Jesús Cejas Mohedano, Jesús Muñecas Aguilar, Ricardo Algar Barrón, Juan Antonio González Pacheco, Félix Criado Sanz, Benjamin Solsona Cortés, Jesús González Reglero, Jesús Martínez Torres, Pascual Honrado de La Fuente o Abelardo García Balaguer.

“De nada sirvió que, en 2015, la ONU instara a España a extraditar a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas“.

Compromís ha pedido desde el Senado reiteradamente que España colabore ante la petición de colaboración de María Servini de Cubría, la jueza argentina a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal que instruye la causa contra el Franquismo para interrogarlos en España, mientras el Gobierno ha optado primero por la inoperancia y, luego, por la dilación.

Para Mulet “que una Monarquía heredera de la Dictadura por orden directa del dictador, condecore a políticos franquistas sobre los cuales hay acusaciones de crímenes de lesa humanidad y el Gobierno no actúe extraditándolos, demuestra que el Franquismo pervive en sus esencias, desde la Jefatura del Estado a la Presidencia del Gobierno”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *