El PP no va formalitzar el protocol per modernitzar la xarxa ferroviària valenciana aprovat al Senat

Carles Mulet responsabilitza ‘per omissió’ als conservadors de l’actual caos a la xarxa de Rodalies i lamenta la poca feina dels populars valencians en Congrés i Senat per invertir aquesta situació

Compromís ha responsabilitzat el PP de l’actual caos al servei valencià de Rodalies, al no donar compliment de la mocióaprovada per unanimitat l’any 2008 a la Comissió de Foment del Senat d’una moció de la seua pròpia formació, que va acordar “transferir a la Comunitat Valenciana la titularitat dels serveis ferroviaris de Rodalies i les restants línies que discorren íntegrament pel territori de la Comunitat, d’acord amb el que estableix el seu Estatut d’Autonomia. Aquesta transferència s’haurà de realitzar acompanyada de les oportunes dotacions econòmiques i inversions de modernització de les línies. Es va estimar el cost de la moció en 2.500 milions d’euros“.

Per al senador territorial i portaveu de Compromís, Carles Mulet, “d’aquella pols vénen aquests fangs i ara, gràcies a l’omissió segurament deliberada del PP d’incomplir la seua pròpia moció per perjudicar el territori valencià i l’Arc Mediterrani, tenim un caos a la xarxa de rodalies. Problemes greus de mobilitat de nord a sud, amb veïns privats d’utilitzar trens de rodalies a un preu assequible o d’arribar puntual al lloc de treball o l’hospital de referència de la seua província. Mentre en altres punts es modernitza la xarxa i plataformes, s’interconnecten estacions i es fomenta l’alta velocitat, en altres autonomies nedem en un caos patrocinat pel PP, en no invertir en el node urbà de València, en no tindre l’AVE entre Barcelona i València, amb la marginació en les inversions per a la reordenació de la capital acordades en 2003, retardant el túnel de Serreria, amb un deplorable i barroer tercer carril i amb el pseudoAVE a Castelló més lent d’Espanya“.

La resposta admet que “no consta la signatura del protocol indicat per les seues Senyories, per la qual cosa no es pot respondre a la sol·licitud de referència“, de manera que no consten ni figuren la relació de serveis ferroviaris de Rodalies i les restants línies que discorren pel territori valencià que han estat transferides d’acord amb el que estableix el seu Estatut d’Autonomia, ni la relació de serveis de Rodalies transferits als sistemes de coordinació del transport públic existents en les àrees metropolitanes valencianes, ni de partides vinculades i efectivament invertides en relació amb la moció del PP a la Comissió de Foment.

Mulet ha criticat “la falta d’amor propi i la poca feina dels populars valencians en el Congrés i el Senat per invertir aquesta situació. Van allà a escalfar el seient i això, lamentablement, ho patim al territori“.

transferencia ferrocarrils trans ferrocarils

El PP no formalizó el protocolo para modernizar la red ferroviaria valenciana aprobada en el Senado

Carles Mulet responsabiliza ‘por omisión’ a los conservadores del actual caos en la red de Cercanías y lamenta el poco trabajo de los populares valencianos en Congreso y Senado para invertir esta situación

Madrid, 29 de junio de 2017

Compromís ha responsabilizado al PP del actual caos en el servicio valenciano de Cercanías, al no dar cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad en el año 2008 en la Comisión de Fomento del Senado de una moción de su propia formación, que acordó “transferir a la Comunidad Valenciana la titularidad de los servicios ferroviarios de Cercanías y las restantes líneas que discurran íntegramente por el territorio de la Comunitat, de acuerdo con lo establecido en su Estatuto de Autonomía. Dicha transferencia habrá de realizarse acompañada de las oportunas dotaciones económicas e inversiones de modernización de las líneas. Se estimó un coste de la moción de 2.500 millones de euros”.

Para el senador territorial y portavoz de Compromís, Carles Mulet, “de aquellos polvos vienen estos lodos y ahora gracias a la omisión, seguramente deliberada del PP de incumplir su propia moción para perjudicar al territorio valenciano y al Arco Mediterráneo, tenemos un caos en la red de cercanías. Problemas graves de movilidad de norte a sur, con vecinos privados de utilizar trenes de cercanías a un precio asequible o de llegar puntual al puesto de trabajo o al hospital de referencia de su provincia. Mientras en otros puntos se moderniza la red y plataformas, se interconectan estaciones y se fomenta la alta velocidad, en otras autonomías nadamos en un caos patrocinado por el PP, al no invertir en el nodo urbano de València, al no tener de AVE entre Barcelona y València, con la marginación en las inversiones para la reordenación de la capital acordadas en 2003, retrasando el túnel de Serreria, con un deplorable y chapucero tercer carril y con el pseudoAVE a Castelló más lento de España”.

La respuesta admite que “no consta la firma del protocolo indicado por Sus Señorías, por lo que no se puede responder a la solicitud de referencia”, por lo que no constan ni figuran la relación de servicios ferroviarios de Cercanías y las restantes líneas que discurran por el territorio valenciano que han sido transferidas de acuerdo con lo establecido en su Estatuto de Autonomía, ni la relación de servicios de Cercanías transferidos a los sistemas de coordinación del transporte público existentes en las áreas metropolitanas valencianas, ni de partidas vinculadas y efectivamente invertidas en relación con la moción del PP en la Comisión de Fomento.

Mulet ha criticado “la falta de amor propio y el poco trabajo de los populares valencianos en Congreso y Senado para invertir esta situación. Van allí a calentar el asiento y eso, lamentablemente, lo sufrimos en el territorio”.

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *