Compromís demana informació a la CNMC sobre els sobrecostos per 7,5 milions detectats en el projecte Castor

Jordi Navarrete demana l’informe que hauria detectat aquestes suposades irregularitats per la seua incorporació a la Comissió d’Investigació que s’ha de posar en marxa al Senat

Madrid, 19 de juny de 2017

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha declarat hui que sol·licitarà l’informe de la Sala de Supervisió Regulatòria de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per analitzar si durant la tramitació del projecte energètic Castor, les empreses del grup ACS van poder posar-se d’acord per apropiar-se de més diners públics del que li corresponia en les seues retribucions, que vénen taxades per llei, mitjançant desviaments i apunts comptables entre empreses del mateix grup entre els anys 2013 i 2014. “Parlem de 7,5 milions d’euros pel moment, uns diners que estan tenint que pagar els pobres consumidors de gas, que res tenen a veure amb la mala gestió de l’empresa i ministeri davant la gran xapussa que suposa el projecte Castor, per la qual cosa demanarem que s’aclarisquen aquestes sospites i, si cal, que es faça en el si de la Comissió d’Investigació que ha començat a caminar al Senat“.

Per a Compromís cada vegada sembla més clar com el projecte “va desbordar les capacitats dels propis ministeris implicats i es va acceptar a ulls tancats tots els drets retributius de les empreses promotores i constructores de manera que el cost total del projecte es va anar inflant sense control, per el que volem garanties que s’aclarisquen dubtes, especialment quan estan sent els consumidors de gas els que estan assumint aquests costos, al nostre entendre il·legítimament“, ha afegit Navarrete.

La coalició ha reclamat mitjançant una esmena als PGE 2017 que siguen els comptes públics que assumisquen les indemnitzacions, sobrecostos i els costos provisionals de manteniment i operativitat d’unes plantes inservibles i hibernades i la participació en el dèficit d’Escal UGS, quantitats que s’aproximarien als 100 milions d’euros anuals.

Compromís pide información a la CNMC sobre los sobrecostes por 7,5 millones detectados en el proyecto Castor 

Jordi Navarrete pide el informe que habría detectado estas supuestas irregularidades para su incorporación a la Comisión de Investigación que debe ponerse en marcha en el Senado

Madrid, 19 de junio de 2017

El senador de Compromís Jordi Navarrete ha declarado hoy que solicitará el informe de la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para analizar si durante la tramitación del proyecto energético castor, las empresas del grupo ACS pudieron ponerse de acuerdo para apropiarse de más dinero público del que le correspondía en sus retribuciones, que vienen tasadas por ley, mediante desvíos y apuntes contables entre empresas del mismo grupo entre los años 2013 y 2014. “Hablamos de 7,5 millones de euros por el momento, un dinero que están teniendo que pagar los pobres consumidores de gas, que nada tienen que ver con la mala gestión de la empresa y ministerio ante la magna chapuza que supone el proyecto Castor, por lo que vamos a pedir que se aclaren estas sospechas y, si es necesario, que se haga en el seno de la Comisión de Investigación que ha comenzado a andar en el Senado”.

Para Compromís cada vez parece más claro como el proyecto “desbordó las capacidades de los propios ministerios implicados y se aceptó a ojos cerrados todos los derechos retributivos de las empresas promotoras y constructoras de manera que el coste total del proyecto se fue hinchando sin control, por lo que queremos garantías que despejen dudas especialmente cuando están siendo los consumidores de gas quienes están asumiendo estos costes a nuestro entender ilegítimamente”, ha agregado Navarrete.

La coalición ha reclamado mediante una enmienda a los PGE 2017 que sean las cuentas públicas quienes asuman las indemnizaciones, sobrecostes y los costes provisionales de mantenimiento y operatividad de unas plantas inservibles e hibernadas y la participación en el déficit de Escal UGS, cantidades que se aproximarían a los 100 millones de euros anuales.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *