Compromís trasllada al Senat la proposta valenciana de protecció dels ciclistes després dels últims accidents

La coalició busca mesures per conscienciar sobre la vulnerabilitat a la qual estan exposades les persones ciclistes a la carretera

Els senadors de Compromís han traslladat a la Cambra Alta una moció del diputat autonòmic valencià, Jordi Juan, per a tractar de contribuir a reduir la sagnia de ciclistes a les carreteres mentre practiquen la seua afició, el seu esport o, senzillament, opten per la bicicleta en la seua mobilitat. Carles Mulet i Jordi Navarrete acosten d’aquesta manera al Senat una proposta davant una problemàtica que es tramita ja en els Corts Valencianes davant l’alarmant nombre de víctimes registrades en els últims mesos a les carreteres valencianes.

El senador territorial, Carles Mulet, ha agraït la proposta i preocupació del diputat autonòmic i destacat “la necessitat de fer compatibles la mobilitat de les persones, independentment del vehicle que utilitzen i la seguretat a la carretera”. El grup de senadors valencians ha presentat per al seu debat en comissió la moció, que demana al Govern que faça campanyes de conscienciació dirigides a conductors/es de vehicles a motor per sensibilitzar sobre l’especial vulnerabilitat a la qual estan exposades les persones ciclistes a la carretera i perquè complisquen les mesures de seguretat pertinents, com ara la distància de metre i mig de seguretat entre el vehicle i el ciclista.

D’altra banda insten a sensibilitzar sobre les normes de circulació dirigides al col·lectiu ciclista per garantir la seua seguretat, com col·laborar amb la Federacions de Ciclisme oficials a nivell de l’Estat en la implementació de programes de seguretat viària; treballar l’educació viària en els centres educatius per educar i conscienciar des de la infància sobre les normes de circulació, impulsar en els centres educatius l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible i com a esport saludable apte per a pràcticament totes les edats.

“Però a més reclamem canvis normatius per augmentar la seguretat dels ciclistes a les lleis de circulació, rebaixar la taxa d’alcohol en sang màxima permesa per a conductors als 0’0 grams per litre, més controls, mà dura contra conductors intoxicats reincidents o la millora de la senyalització a les zones d’afluència de ciclistes en carreteres interurbanes perquè els conductors de vehicles de motor prenguen les mesures de seguretat oportunes”, ha recordat Mulet, que ha demanat analitzar tots els recursos informatius disponibles (incloent-hi els mitjans de comunicació públics i privats) per posar-los a disposició d’aquesta campanya de sensibilització i eliminació d’accidents a la carretera.

Compromís traslada al Senado la propuesta valenciana de protección de los ciclistas tras los últimos accidentes

La coalición busca medidas para concienciar sobre la vulnerabilidad a la que están expuestas las persones ciclistas en la carretera

Madrid, 14 de junio de 2017

Los senadores de Compromís han trasladado a la Cámara Alta una moción del diputado autonómico valenciano, Jordi Juan, para tratar de contribuir a reducir la sangría de ciclistas en las carreteras mientras practican su afición, su deporte o, sencillamente, optan por la bicicleta en su movilidad. Carles Mulet y Jordi Navarrete acercan de esta manera al Senado una solución a una problemática que se tramita ya en les Corts Valencianes ante el alarmante número de víctimas registradas en los últimos meses en las carreteras valencianas.

El senador territorial, Carles Mulet, ha agradecido la propuesta y preocupación del diputado autonómico y destacado “la necesidad de hacer compatibles la movilidad de las personas, independientemente del vehículo que utilicen y la seguridad en carretera”. El grupo de senadores valencianos ha presentado para su debate en comisión la moción, que pide al Gobierno que realice campañas de concienciación dirigidas a conductores/se de vehículos a motor para sensibilizar sobre la especial vulnerabilidad a la que están expuestas las persones ciclistas en la carretera, y para que cumplan las medidas de seguridad pertinentes, como por ejemplo la distancia de metro y medio de seguridad entre el vehículo y el ciclista.

Por otro lado instan a sensibilizar sobre las normas de circulación dirigidas al colectivo ciclista para garantizar su seguridad, como colaborar con la Federaciones de Ciclismo oficiales a nivel del Estado en la implementación de programas de seguridad vial; trabajar la educación vial en los centros educativos para educar y concienciar desde la infancia sobre las normas de circulación, impulsar en los centros educativos el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y como deporte saludable apto para prácticamente todas las edades.

Pero además reclamamos cambios normativos para aumentar la seguridad de los ciclistas en las leyes de circulación, rebajar la tasa de alcohol en sangre máxima permitida para conductores a los 0’0 gramos por litro, más controles, mano dura contra conductores intoxicados reincidentes o la mejora de la señalética en las zonas de afluencia de ciclistas en carreteras interurbanas para que los conductores de vehículos a motor tomen las medidas de seguridad oportunas”, ha recordado Mulet, que ha pedido analizar todos los recursos informativos disponibles (incluyendo los medios de comunicación públicos y privados) para ponerlos a disposición de esta campaña de sensibilización y eliminación de accidentes en carretera.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *