El Govern contesta de manera concisa que no té ‘cap’ intenció d’il·legalitzar al Partit Popular

La breu resposta contrasta amb la dissertació que van presentar en la resposta a la pregunta irònica i de queixa de l’Apocalipsi Zombie

Madrid 18 de maig de 2017

De vegades és suficient una paraula per dir-ho tot. El Govern ha contestat dues preguntes del senador de Compromís, Carles Mulet, que interpel·laven si pensa instar la declaració d’il·legalitat del Partit Popular amb una paraula. A la pregunta després d’una llarga exposició introductòria ‘d’acord al procediment previst en l’article 11 de la Llei Orgànica de Partits Polítics, Quines mesures va a adoptar el Govern per iniciar els tràmits per il·legalitzar el PP?’, la resposta és breu: “cap“.

La contestació davant tan alarmant problema com és el de la corrupció política a Espanya, que protagonitza principalment el PP, no mereix ni un paràgraf. Ni una línia. A la pregunta escrita, el senador repassa els més destacables casos de corrupció del PP, amb centenars d’investigats i condemnats al País Valencià, Madrid, Balears, Galícia, Canàries, les dues Castelles, Andalusia, Melilla i els principals casos que corroeixen a aquesta formació i la degraden, vinculats a casos de finançament il·legal i lamentables episodis com el saqueig de les ajudes al tercer món i greus delictes.

Parlem de fets gravíssims que legitimen el Govern a emprendre la declaració d’il·legalització d’aquesta formació política, estructurada internament per delinquir, que vulnera la llei de forma reiterada, per la qual cosa és obvi que hi ha motius fundats per a tal mesura, a l’estar imputat el mateix PP com partit, un fet insòlit, que destrueix proves judicials i compta amb un elevat nombre dels seus membres condemnats i investigats“, ha assenyalat el senador territorial valencià, Carles Mulet.

Davant la resposta d’una paraula, Mulet assegura sentir-se “dolgut“, no ja pel “poc interès i falta d’educació cap a un senador” davant una pregunta documentada, “sinó per les molèsties que es van prendre en argumentar els tipus d’invasió zombis possibles i els protocols existents en una pregunta de protesta de la formació per respostes com aquesta“, ha denunciat.

El senador ha censurat que el Govern no vaja a adoptar cap mena de mesura davant d’una formació que es nodreix il·legalment per guanyar eleccions, que compta amb rèmores, persones de dubtosa mena, malfactors que van ser elegits amb les seues sigles a la presó, sobre els quals pesen dubtes després de cada telenotícies, que actua com a comissionista i que ens sorprenen cada setmana protagonitzant alguna nova entrega de corrupció.

Sabem que, òbviament, un Govern de corruptes no va a actuar en contra del seu partit, no per voluntat sinó per unes lleis que ho permeten. La intenció d’aquesta pregunta era tornar a demostrar el gran cinisme del PP i veure quina peregrina excusa es gastaven per no actuar davant d’un partit polític que s’assembla a una organització criminal. Almenys en aquest cas han eludit l’argument demagògic i han contestat sense arguments, ja que no existien ni inventant-los“, ha conclòs el senador.

El Gobierno contesta de forma escueta que no tiene ‘ninguna’ intención de ilegalizar al Partido Popular

La breve respuesta contrasta con el explayo que se tomaron en la respuesta a la pregunta irónica y de queja del Apocalipsis Zombie

Madrid, 18 de mayo de 2017

A veces es suficiente una palabra para decirlo todo. El Gobierno ha contestado a dos preguntas del senador de Compromís, Carles Mulet, que le interpelaban si piensa instar la declaración de ilegalidad del Partido Popular con una palabra. A la pregunta tras una larga exposición introductoria ‘de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para iniciar los trámites para ilegalizar al PP?’, la respuesta es breve: “ninguna”.

La contestación ante tan alarmante problema como es el de la corrupción política en España, que protagoniza principalmente el PP, no merece ni un párrafo. Ni una línea. En la pregunta escrita el senador repasa los más destacables casos de corrupción del PP, con cientos de investigados y condenados en el País Valenciano, Madrid, Baleares, Galicia, Canarias, las dos Castillas, Andalucía, Melilla y los principales casos que corroen a esta formación y la degradan, vinculados a casos de financiación ilegal y lamentables episodios como el saqueo de las ayudas al tercer mundo y graves delitos.

Hablamos de hechos gravísimos que legitiman al Gobierno a emprender la declaración de ilegalización de esta formación política, estructurada internamente para delinquir, que vulnera la ley de forma reiterada, por lo que es obvio que existen motivos fundados para tal medida, al estar imputado el propio PP como partido, un hecho insólito, que destruye pruebas judiciales y cuenta con un elevado número de sus miembros condenados e investigados”, ha señalado el senador territorial valenciano, Carles Mulet.

Ante la respuesta de una palabra, Mulet ha asegurado sentirse “dolido”, no ya por el “poco interés y falta de educación hacia un senador” ante una pregunta documentada, “sino por las molestias que se tomaron en argumentar los tipos de invasión zombis posibles y los protocolos existentes en una pregunta de protesta de la formación por respuestas como esta”, ha denunciado.

El senador ha censurado que el Gobierno no vaya a adoptar ninguna clase de medida ante una formación que se nutre ilegalmente para ganar elecciones, que cuenta con rémoras, personas de dudosa calaña, maleantes que fueron elegidos con sus siglas en la cárcel, sobre los que pesan dudas tras cada telediario, que actúa como comisionista y que nos sorprenden semanalmente protagonizando alguna nueva entrega de corrupción.

Sabemos que, obviamente, un Gobierno de corruptos no va a actuar en contra de su partido, no por voluntad sino por unas leyes que se lo permiten. La intención de esta pregunta era volver a demostrar el gran cinismo del PP y ver qué peregrina excusa se gastaban para no actuar ante un partido político que se asemeja a una organización criminal. Por lo menos en este caso han eludido la envolvente y han contestado sin argumentos, ya que no existían ni inventándolos”, ha concluido el senador.

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *