Navarrete retreu al PP que seguisca sense donar una solució als ajuntaments afectats pel drama de les dessaladores

És inconcebible que a hores d’ara el Govern seguisca sense tindre estudiades alternatives per fer viables aquestes plantes i alliberar els ajuntaments d’unes infraestructures que no necessiten“, ha assenyalat Jordi Navarrete

El senador per Castelló de Compromís, Jordi Navarrete, ha defensat hui en solitari a la Comissió de Medi Ambient del Senat “que el Govern pose en marxa mesures dirigides a assumir el cost del cànon de construcció de les dessaladores de la Plana, derogar els convenis subscrits amb els ajuntaments afectats i començar a treballar en un altre que contemple un nou estudi de viabilitat, que valore els possibles usos alternatius, aprofitaments, costos d’aquestes dues dessaladores, negociar els acords amb les entitats locals segons la nova realitat que es va determinar i renegociar amb la Unió Europea la inversió feta dels fons FEDER, per evitar que la no posada en funcionament fins ara supose sancions“.

Per la seua banda el PP únicament ha presentat in extremis una esmena de substitució instant el Govern a “estudiar la manera de fer viables tècnica i econòmicament les dessaladores, que permeta la seua posada en funcionament, fent més assequible el consum d’aigua dessalada i amb un cost assumible per als ajuntaments” i a “estudiar la incorporació de nous usuaris a les dessaladores existents per assegurar la viabilitat d’aquestes obres“. Navarrete va lamentar que l’esmena no fora d’addició a la proposta que defensa la coalició i nombrosos usuaris i representants d’aquests municipis “ja que deixa els municipis sense una solució, amb una infraestructura que no necessiten per a res, mal planificada, insostenible des del punt de vista econòmic i sense ni tan sols haver planificat usos en casos de sequera o per recarregar aqüífers en cas de necessitat“, ha censurat el castellonenc.

Finalment Navarrete ha lamentat els retrets del PP al PSOE i Zapatero i que seguisquen “sense donar solucions a aquest problema dels ajuntaments, escudant-se en l’herència rebuda i sense ser útils als que tenen un problema. Vostès van plantejar aquest problema i ara han de donar una solució“, ha indicat. La proposta de Compromís va ser rebutjada amb els 15 vots del PP i les 10 abstencions de PSOE, PNB i de Podem “que están demostrant poca valentia, han preferit no posicionar-se davant les polítiques de PP i PSOE i que la població seguisca pagant les ineptituds dels governs del passat“.

Navarrete reprocha al PP que siga sin dar una solución a los ayuntamientos afectados por el drama de las desaladoras

Es inconcebible que a estas alturas el Gobierno siga sin tener estudiadas alternativas para hacer las viables estas plantas y liberar a los ayuntamientos de unas infraestructuras que no necesitan”, ha señalado Jordi Navarrete

Madrid, 17 de mayo de 2017

El senador por Castelló de Compromís, Jordi Navarrete, ha defendido hoy en solitario en la Comisión de Medio Ambiente del Senado “que el Gobierno ponga en marcha medidas dirigidas a asumir el coste del canon de construcción de las desaladoras de la Plana, derogar los convenios suscritos con los ayuntamientos afectados y empezar a trabajar con otro que contemple un nuevo estudio de viabilidad que valore los posibles usos alternativos, aprovechamientos, costes de estas dos desaladoras, negociar los acuerdos con las entidades locales según la nueva realidad que se determinó y renegociar con la Unión Europea la inversión hecha de los fondos FEDER, para evitar que la no puesta en funcionamiento hasta ahora suponga sanciones”.

Por su parte el PP únicamente ha presentado in extremis una enmienda de sustitución instando al Gobierno a “estudiar la forma de hacer viables técnica y económicamente las desaladoras, que permita su puesta en funcionamiento, haciendo más asequible el consumo de agua desalada y con un coste asumible para los ayuntamientos” y a “estudiar la incorporación de nuevos usuarios a las desaladoras existentes para asegurar la viabilidad de éstas obras”. Navarrete lamentó que la enmienda no fuera de adición a la propuesta que defiende la coalición y numerosos usuarios y representantes de estos municipios “ya que deja a los municipios sin una solución, con una infraestructura que no necesitan para nada, mal planificada, insostenible desde el punto de vista económico y sin ni siquiera haber planificado usos en casos de sequía o para recargar acuíferos en caso de necesidad ”, ha censurado el castellonense.

Finalmente Navarrete ha lamentado los reproches del PP al PSOE y Zapatero y que sigan “sin dar soluciones a este problema de los ayuntamientos, escudándose en la herencia recibida y sin ser útiles a quienes tienen un problema. Ustedes plantearon este problema y ahora deben dar una solución”, indicó. La propuesta de Compromís fue rechazada con los 15 votos del PP y las 10 abstenciones de PSOE, PNV y de Podemos “quienes demostrando poca valentía, han preferido no posicionarse ante las políticas de PP y PSOE y que la población siga pagando las ineptitudes de los gobiernos del pasado”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *