​Compromís demana en el Senat que s’inste al Marroc a complir amb el dret europeu i internacional respecte al Sàhara Occidental.

Madrid, a 20 d’Abril de 2017. Els senadors de Compromís, han presentat una moció en la Cambra Alta després que el PP vetara la declaració institucional que va intentar sense èxit prosperar. Segons ha informat el senador Carles Mulet “vam presentar una proposta de declaració institucional seguint el model aprovat també pel PP en diverses institucions com a ajuntaments o parlaments autonòmics, però ací la van menysprear de principi, sense explicar el per què, malgrat insistir que era un text obert a negociar i consensuar. El PP únicament es preocupar hipòcritament a nivell internacional del que passa a Veneçuela, perquè és el que mediàticament ven, però en l’assumpte del Sàhara, molt més a prop geogràficament, i on Espanya és responsable en bona part d’haver abandonat al país a la seua sort, el PP s’inhibeix de demanar al Marroc complisca amb la legalitat internacional”.
Amb aquesta moció, PP i PSOE hauran de votar i descarar-se respecte al conflicte del Sàhara.

Moció  el respecte del dret internacional i europeu en el Sàhara Occidental
Considerant que el 21 de desembre del 2016, el Tribunal de Justícia Europea va fallar que el Sàhara

Occidental no forma part del Regne del Marroc, la qual cosa significa que cap acord comercial entre la Unió Europea i el Marroc és aplicable en el Sàhara Occidental i que no es pot establir cap activitat comercial, ni exportar els recursos naturals del Sàhara Occidental, sense el consentiment del poble sahrauí;
Considerant que aquesta sentència és d’obligat compliment per part de les autoritats europees i nacionals, i per tant també per part dels ajuntaments que el seu haver de, a més de respectar-la, és de donar-la a conèixer a la seua ciutadania i teixit soci-econòmic per a la seua correcta aplicació;
Considerant que segons la resolució 2285 del Consell de Seguretat de l’ONU d’abril de 2016, l’assoliment d’una solució política i la millora de la cooperació entre els Estats del Magrib contribuiran a l’estabilitat i la seguretat de la regió;
Considerant que com a resultat del violent conflicte armat que va seguir a la invasió marroquina del territori en 1976, gran part de la població es va exiliar a Algèria, on viuen fins al dia d’avui com a refugiats en els campaments de Tindouf;
Considerant que el 26 de febrer de 1976 Espanya va posar fi a la seua presència en el territori del Sàhara Occidental, violant així les seues obligacions internacionals pel que fa al poble sahrauí, sense que poguera concloure el procés de descolonització que estava en curs en el marc de l’ONU, Espanya té una responsabilitat històrica, jurídica i moral amb el poble sahrauí.
el Senat acorda la següent moció inclou aquests punts

:
1. Fa una crida perquè es respecte i complisca la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 21 de desembre de 2016 on s’estableix que els acords d’associació i liberalització entre el Marroc i la Unió Europea no s’apliquen al territori del Sáhara Occidental.

  1. Expressa la seua preocupació sobre l’explotació dels recursos naturals del Sàhara Occidental, incloent per part de companyies europees, en contradicció amb el dret internacional i europeu; insisteix a recordar la il·legalitat de qualsevol activitat comercial amb el Sàhara Occidental sense el consentiment del poble Sahrauí.
  2. Fa una crida a companyies europees, espanyoles i canàries perquè actuen conformement amb el dret internacional i europeu, de manera que cessen les activitats que puguen afavorir a la perpetuació de l’ocupació marroquina del Sàhara Occidental i l’explotació dels seus recursos naturals (com per exemple activitats en les àrees de pesca, agricultura, extracció de fosfats i arena, o energia renovable); i urgeix a les autoritats locals, regionals i nacionals espanyoles a implementar la legislació vigent, sobre la base de la recent sentència del TJUE.
  3. Es suma al corrent de solidaritat de la societat espanyola que porta anys exigint una solució política, justa, duradora i mútuament acceptable a través d’un referèndum que pose fi al conflicte del Sàhara occidental.
  4. Reitera la importància de tenir unes relacions fortes i plurals amb els nostres veïns marroquís i que una solució justa al conflicte del Sàhara Occidental permetria la florida de les relacions amb el Marroc.

 

Compromís pide en el Senado que se inste a Marruecos a cumplir con el derecho europeo e internacional respeto al Sahara Occidental.

 

Madrid, a 20 de Abril de 2017. Los senadores de Compromís, han presentado una moción en la Cámara Alta después de que el PP vetara la declaración institucional que intentó sin éxito prosperar. Según ha informado el senador Carles Mulet “presentamos una propuesta de declaración institucional siguiendo el modelo aprobado también por el PP en diversas instituciones como ayuntamientos o parlamentos autonómicos, pero aquí la despreciaron de principio, sin explicar el por qué, a pesar de insistir en que era un texto abierto a negociar y consensuar. El PP únicamente se preocupar hipócritamente a nivel internacional de lo que pasa en Venezuela, porqué es lo que mediáticamente vende, pero en el asunto del Sahara, mucho más cerca geográficamente, y donde España es responsable en buena parte de haber abandonado al país a su suerte, el PP se inhibe de pedir a Marruecos cumpla con la legalidad internacional”.

            Con esta moción, PP y PSOE tendrán que votar y descararse respecto al conflicto del Sahara.

 

 

Moción 

 el respeto del derecho internacional y europeo en el Sàhara Occidental 

Considerando que el 21 de diciembre del 2016, el Tribunal de Justica Europea falló que el Sàhara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos, lo cual significa que ningún acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos es aplicable en el Sàhara Occidental y que no se puede establecer ninguna actividad comercial, ni exportar los recursos naturales del Sàhara Occidental, sin el consentimiento del pueblo saharaui;

Considerando que esta sentencia es de obligado cumplimiento por parte de las autoridades europeas y nacionales, y por tanto también por parte de los ayuntamientos cuyo deber, además de respetarla, es de darla a conocer a su ciudadanía y tejido socio-económico para su correcta aplicación;

Considerando que según la resolución 2285 del Consejo de Seguridad de la ONU de abril de 2016, el logro de una solución política y la mejora de la cooperación entre los Estados del Magreb contribuirán a la estabilidad y la seguridad de la región;

Considerando que como resultado del violento conflicto armado que siguió a la invasión marroquí del territorio en 1976, gran parte de la población se exilió a Argelia, donde viven hasta el día de hoy como refugiados en los campamentos de Tindouf;

Considerando que el 26 de febrero de 1976 España puso fin a su presencia en el territorio del Sáhara Occidental, violando así sus obligaciones internacionales con respecto al pueblo saharaui, sin que pudiese concluir el proceso de descolonización que estaba en curso en el marco de la ONU, España tiene una responsabilidad histórica, jurídica y moral con el pueblo saharaui.

el Senado

​acuerda la siguiente moción incluye estos puntos​

:

  1. Llama a que se respete y cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016 donde se establece que los acuerdos de asociación y liberalización entre Marruecos y la Unión Europea no se aplican al territorio del SáharaOccidental.
  2. Expresa su preocupación sobre la explotación de los recursos naturales del Sàhara Occidental, incluyendo por parte de compañías europeas, en contradicción con el derecho internacional y europeo; insiste en recordar la ilegalidad de cualquier actividad comercial con el Sàhara Occidental sin el consentimiento del pueblo Saharaui.
  3. Hace un llamamiento a compañías europeas, españolas y canarias para que actúen conformemente con el derecho internacional y europeo, de forma que cesen las actividades que puedan favorecer a la perpetuación de la ocupación marroquí del Sàhara Occidental y la explotación de sus recursos naturales (como por ejemplo actividades en las áreas de pesca, agricultura, extracción de fosfatos y arena, o energía renovable); y urge a las autoridades locales, regionales y nacionales españolas a implementar la legislación vigente, en base a la reciente sentencia del TJUE.
  4. Se suma a la corriente de solidaridad de la sociedad española que lleva años exigiendo una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable a través de un referéndum que ponga fin al conflicto del Sáhara occidental.
  5. Reitera la importancia de tener unas relaciones fuertes y plurales con nuestros vecinos marroquís y que una solución justa al conflicto del Sàhara Occidental permitiría el florecimiento de las relaciones con Marruecos.
Arxivat en: Activitat Parlamentaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *