Compromís lamenta les escasses iniciatives del Ministeri de Cultura per fomentar la lectura entre la població

Els informes assenyalen que gairebé un 40% de la població segueix sense obrir un sol llibre, que 700 llibreries i 250 punts de venda de premsa han tancat i que Espanya no surt de l’estancament cultural

 

Madrid 19 d’abril de 2017

 

Compromís ha denunciat la falta de previsió per part del Ministeri de Cultura per invertir la tendència que es dibuixa en informes com el de La lectura en España 2017 o l’Enquesta d’Hàbits i Pràctiques Culturals del mateix ministeri, en el qual queda clara la rotunda incapacitat a l’hora de fomentar la lectura entre la població.

 

Els informes dibuixen un estancament clar en l’hàbit de la lectura i tot el que envolta el món del llibre: des dels punts de venda a l’ús de les biblioteques. El 39,4% dels espanyols no va obrir ni un llibre en 2015, segons el CIS. Les llibreries es van reduir fins 3.650 el 2013 (gairebé 700 menys que l’any anterior) i en una dècada han tancat el 25% dels punts de venda de premsa: dels 30.000 de 2006, el 2016 quedaven 22.300, segons la Federació de Gremis d’Editors (FGEE) i l’informe La lectura en España 2017.

 

En l’Enquesta d’Hàbits i Pràctiques Culturals 2014-2015 del Ministeri de Cultura, s’assenyalava que els que no havien llegit cap llibre en un any suposaven el 37,8% de la població. “Parlem de xifres vermelles inassumibles per a una societat sumida en una forta crisi de la qual només sortirem amb formació, consum cultural i informació, de manera que la constatació que aquestes tendències negatives persisteixen davant la falta de polítiques culturals de primer ordre és una molt mala notícia“, ha indicat el senador territorial, Carles Mulet.

 

La coalició sol·licitava xifres d’inversió en biblioteques, ajudes a llibreters, editors o un IVA superreduït per als formats electrònics i la indústria cultural i campanyes en els mitjans públics per fomentar la lectura entre els més joves.

El Ministeri ens informa en la resposta que actua en àmbits com la creació de noves seus i subministrament d’equipament i mobiliari en biblioteques de l’Estat, la creació d’un segell de qualitat nacional, una línia d’ajuts de 150.000 euros per a la modernització i valorització cultural de les llibreries, la seua voluntat d’aplicar “només siga possible” un IVA superreduït a les edicions digitals, una partida per editar llibres d'”excepcional qualitat i excel·lent interès” amb un milió d’euros i que l’evolució econòmica marcarà la reducció impositiva en el sector, apel·lant a l’estratègia “Pla Cultura 2020” que es troba en fase de consulta i elaboració com a eix per impulsar la lectura amb el màxim consens possible de tots els agents públics. “Des de Compromís considerem insuficients les mesures i creiem que els mitjans de comunicació públics, teatres, biblioteques, carrers de les nostres poblacions i escoles haurien de ser els escenaris de campanyes de foment de la lectura entre els joves de totes les edats, ja que ells són el futur i, de totes totes, s’estan veient afectats per una mala planificació cultural com a Estat, cosa que pot hipotecar el seu futur i el de tots nosaltres“, ha sentenciat Carles Mulet.

 

Compromís lamenta las escasas iniciativas del Ministerio de Cultura para fomentar la lectura entre la población

 

Los informes señalan que casi un 40% de la población sigue sin abrir un solo libro, que 700 librerías y 250 puntos de venta de prensa han cerrado y que España no sale del estancamiento cultural

 

Madrid, 19 de abril de 2017

 

Compromís ha denunciado la falta de previsión por parte del Ministerio de Cultura para invertir la tendencia que se dibuja en informes como el de La lectura en España 2017 o la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales del propio ministerio, en el que queda clara la rotunda incapacidad a la hora de fomentar la lectura entre la población.

 

Los informes dibujan un estancamiento claro en el hábito de la lectura y todo lo que rodea al mundo del libro: desde los puntos de venta al uso de las bibliotecas. El 39,4% de los españoles no abrió ni un libro en 2015, según el CIS. Las librerías se redujeron hasta 3.650 en 2013 (casi 700 menos que el año anterior) y en una década han cerrado el 25% de los puntos de venta de prensa: de los 30.000 de 2006, en 2016 quedaban 22.300, según la Federación de Gremios de Editores (FGEE) y el informe La lectura en España 2017.

En la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2014-2015 del Ministerio de Cultura, se señalaba que los que no habían leído ningún libro en un año suponían el 37,8% de la población. “Hablamos de cifras rojas inasumibles para una sociedad sumida en una fuerte crisis de la que solo saldremos con formación, consumo cultural e información, por lo que la constatación que estas tendencias negativas persisten ante la falta de políticas culturales de primer orden es una muy mala noticia”, ha indicado el senador territorial, Carles Mulet.

La coalición solicitaba cifras de inversión en bibliotecas, ayudas a libreros, editores o un IVA superreducido para los formatos electrónicos y la industria cultural y campañas en los medios públicos para fomentar la lectura entre los más jóvenes.

El Ministerio nos informa en la respuesta de que actúa en ámbitos como la creación de nuevas sedes y suministro de equipamiento y mobiliario en bibliotecas del estado, la creación de un sello de calidad nacional, una línea de ayudas de 150.000 euros para la modernización y valorización cultural de las librerías, su voluntad de aplicar “cuanto antes sea posible” un IVA superreducido a las ediciones digitales, una partida para editar libros de “excepcional calidad y sobresaliente interés” con un millón de euros y que la evolución económica marcará la reducción impositiva en el sector, apelando a la estrategia “Plan Cultura 2020” que se halla en fase de consulta y elaboración como eje para impulsar la lectura con el máximo consenso posible de todos los agentes públicos. “Desde Compromís consideramos insuficientes las medidas y creemos que los medios de comunicación públicos, teatros, bibliotecas, calles de nuestras poblaciones y colegios deberían ser los escenarios de campañas de fomento de la lectura entre los jóvenes de todas las edades, pues ellos son el futuro y, a todas luces, se están viendo afectados por una mala planificación cultural como Estado, algo que puede hipotecar su futuro y el todos nosotros”, ha sentenciado Carles Mulet.

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *