El Govern no vol normalitzar l’ús del valencià en la Guàrdia Civil o Policia Nacional

guardia civil p  gc respostaEl Govern no vol “valencianitzar” les casernes de la Guàrdia Civil.

Compromís lamenta que el Govern no es comprometa a introduir canvis en l’actual model excloent

Madrid 19 de març de 2017. El senador de Compromís, Carles Mulet, va presentar una sèrie de preguntes dirigides al Govern, davant la discriminació de l’idioma i símbols autonòmics en les casernes de la Guàrdia Civil.

Segons Mulet “ desgraciadament moltes vegades hem hagut de llegir queixes de tot tipus per part de ciutadans als quals no se’ls ha respectat l’ús de la seua llengua quan han hagut de ser atès per part de cossos de seguretat de l’Estat, no es tracta d’una crítica a la labor dels professionals, doncs si hi ha una administració que no els instruïsca en el coneixement de l’idioma del territori en el qual se’ls fa treballar, òbviament no poden saber-ho, i es coarta d’aqueixa manera el dret dels ciutadans a poder ser atesos en la seua llengua”

Mulet exposava en la seua pregunta que “ Les institucions de l’Estat han de complir i fer complir la llei, Espanya és un Estat amb una divisió territorial autonòmica que té una llengua que es parla a tot l’Estat i té altres llengües co-oficials en alguns territoris com és el cas del País Valencià , aquesta comunitat, com la resta, té institucions estatals com seria el cas de la Guàrdia Civil, que a les seues instal•lacions únicament es troba la bandera espanyola i l’idioma de documents, informació i senyalització interior és únicament en castellà, per tant es pregunta: – Quines mesures pensa adoptar el Govern Central per a fer que en casernes de la Guàrdia Civil es pengen les banderes d’Espanya, d’Europa i en cada territori la bandera autonòmica?, Per què no es respecta la legislació espanyola i valenciana, per a oferir al ciutadans en la nostra comunitat tota la informació, documentació i senyalització interior de les casernes en castellà i valencià?

La resposta del Govern evita de qualsevol compromisos amb la normalització “La Guàrdia Civil dóna compliment al que es disposa en la Llei 39/1981, de 28 d’octubre, per la qual es regula l’ús de la bandera espanyola, així com el d’altres banderes i ensenyes.
D’altra banda, és important assenyalar que en el domini d’Internet: www.guardiacivil.es, és possible consultar en les diferents llengües cooficials (català, valencià, gallec, basc i aranès), i en anglès, alemany, francès, italià i romanès, els diferents formularis per als diversos tràmits que els ciutadans desitgen realitzar”

Segons Mulet “ sabem perfectament l’existència de la Llei 39/1981, que indica que
La bandera d’Espanya serà l’única que onege en l’asta dels edificis públics militars i en els aquarteraments, bucs, aeronaus i qualssevol altres establiments de les Forces Armades i de les Forces de Seguretat de l’Estat, però el que demanem justament és que es canvie en les casernes o comissàries , i existisquen també la banderes autonòmiques, com un pas simbòlic per a adaptar a les forces de seguretat de l’Estat a la diversitat nacional de l’Estat, el nostre model és el de disposar de la nostra pròpia policia autonòmica, però mentre s’aconseguisca, que es respecten els símbols i idiomes del nostre territori en tots els àmbits. Que existisquen en internet els formularis en les llengües coofials no respon a la inquietud de veure les casernes íntegrament retolats en castellà, la documentació únicament en aqueix idioma, i en la majoria dels casos, amb guàrdies civils als quals no se’ls ha ensenyat l’idioma per a poder atendre en ell ( ni per a entendre-ho i molt menys per a escriure-ho), i el dret dels valencians parlants queda de nou oblidat” .

El Gobierno no quiere “valencianizar” los cuarteles de la Guardia Civil.
Compromís lamenta que el Gobierno no se comprometa a introducir cambios en el actual modelo excluyente

Madrid 19 de marzo de 2017. El senador de Compromís, Carles Mulet, presentó una série de preguntas dirigidas al Gobierno, ante la discriminación del idioma y símbolos autonómicos en los cuarteles de la Guardia Civil.
Según Mulet “ desgraciadamente muchas veces hemos tenido que leer quejas de todo tipo por parte de ciudadanos a los cuales no se les ha respetado el uso de su lengua cuando han tenido que ser atendido por parte de cuerpos de seguridad del Estado, no se trata de una crítica a la labor de los profesionales, pues si hay una administración que no les instruya en el conocimiento del idioma del territorio en el cual se les hace trabajar, obviamente no pueden saberlo, y se coarta de esa manera el derecho de los ciudadanos a poder ser atendidos en su lengua”

Mulet exponía en su pregunta que “ Las instituciones del Estado tienen que cumplir y hacer cumplir la ley, España es un Estado con una división territorial autonómica que tiene una lengua que se habla a todo el Estado y tiene otras lenguas co-oficiales en algunos territorios como es el caso del País Valencià , esta comunidad, como el resto, tiene instituciones estatales cómo sería el caso de la Guardia Civil, que a sus instalaciones únicamente se encuentra la bandera española y el idioma de documentos, información y señalización interior es únicamente en castellano, por lo tanto se pregunta: – ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno Central para hacer que en cuarteles de la Guardia Civil se cuelguen las banderas de España, de Europa y en cada territorio la bandera autonómica?, ¿Por qué no se respeta la legislación española y valenciana, para ofrecer al ciudadanos en nuestra comunidad toda la información, documentación y señalización interior de los cuarteles en castellano y valenciano?

La respuesta del Gobierno evita de cualquier compromisos con la normalización “La Guardia Civil da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera española, así como el de otras banderas y enseñas.
Por otro lado, es importante señalar que en el dominio de Internet: www.guardiacivil.es, es posible consultar en las distintas lenguas cooficiales (catalán, valenciano, gallego, euskera y aranés), y en inglés, alemán, francés, italiano y rumano, los distintos formularios para los diversos trámites que los ciudadanos deseen realizar”

Según Mulet “ sabemos perfectamente la existencia de la Ley 39/1981, que indica que
La bandera de España será la única que ondee en el asta de los edificios públicos militares y en los acuartelamientos, buques, aeronaves y cualesquiera otros establecimientos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero lo que pedimos justamente es que se cambie en los cuarteles o comisarias , y existan también la banderas autonómicas, como un paso simbólico para adaptar a las fuerzas de seguridad del Estado a la diversidad nacional del Estado, nuestro modelo es el de disponer de nuestra propia policía autonómica, pero mientras se consiga, que se respeten los símbolos e idiomas de nuestro territorio en todos los ámbitos. Que existan en internet los formularios en las lenguas coofiales no responde a la inquietud de ver los cuarteles íntegramente rotulados en castellano, la documentación únicamente en ese idioma, y en la mayoría de los casos, con guardias civiles a los cuales no se les ha enseñado el idioma para poder atender en él ( ni para entenderlo y mucho menos para escribirlo), y el derecho de los valencianos parlantes queda de nuevo olvidado” .

Descarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Activitat Parlamentaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *